A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Erfdeel


 

 

Hoe vrolijk gaan de stamen op via de brede Huldapoorten naar de tempel in Jeruzalem Zo moeten we ons het tempelbezoek voorstellen.Overweldigend tijdens de pelgrimsfeesten

 

Erfdeel  Tot U roep ik,HEREIk zeg: U bent mijn erfdeel in het land der levenden (Ps 142;6)  

 In de Nieuwe Vertaling is het oudtestamentische coloriet verloren gegaam. In het Hebreeuws staat U bent mijn efdeel, maar hier staat een beschrijving;U bent al wat ik heb. Dat is weliswaar ook de betekenis van deze zin .Verloren is echter  gegaan de herinnering aan het grondgebied dat de  12 stammen van Israël kregen toegewezen  bij hun intocht  in Kanaän.

Ook de familie van David had zo’n eigen plekje in Israel.Nu was hij dat plekje kwijt.Hij was een vluchteling. Saul stond hem nhaar het leven.Het stuk grondgebied van zijn stam  was wellicht geconfisceerd door Saul.Zelfs het erfdeel van zijn eigen stam was hem ontnomen.David zegt echter, Heer, U bent mijn erfdeel.

 

Twee Bijbelse plaatsen

  

We hebben hier te maken met twee bijbelse plaatsen: de spelonk van Adullam – (zie Adulllam) en met ‘erfdeel’

Letterlijk zingt David:U bent mijn efdeel in het land der levenden..Een erfdeel is dat stukje grond dat iedereen en elke stam  rechtens toekomt in Israël. De twaalf stammen was in het nieuwe vaderland een eigen gebied toegewezen.Daar mochten ze wonen en werken.

David behoorde tot de stam van Juda.Het stukje grond dat die stam was toegewezen was het gebied rond Betlehem, de velden van Efrata.Als David ceze psalm dicht en zingt, ligt het land van Davids familie er verlaten bij. Zijn familie is gevlucht voor koning Saul, de geesteszeieke koning die hem op de hielen zit.David moet vluchten voor Saul.

 

In de spelonk

 

Ergens lezen we in het Oude Testament;”De meetsnoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen”  De Israëliet was blij met het stuk grond dat hem door het lot was toegevallen

Hij is ondergedoken in een spelonk met zijn mannen.Al zijn vriendenzijn gevlucht naar Moab dat aan de overkant van de Jordaan ligt.De overgrootmoeder van David, Ruth, kwam daar ook vandaanEn als het aan Saul ligt. heeft David geen plek meer in Israël. Hij voelt zich een vluchteling,  beroofd en opgejaagd. Maar hij weet en zingt; mijn erfdeel is God. Hij hoort nog steeds bij God en het volk van God.In de oude bermijing lezen we:Gij zijt, zolang ik leef mijn deel, mijn God wien ik mij aanbebevel. Oorspronkelijk  is dat deel dus het erfdeel dat de stammen ene families van Israël bij de komst in het beloofde land was beloofd en toegewezen.David grijpt hier bo ven uit. God is zijn erfdeel

 

Davids geheim

 

David zit in de spelonk van Adullam. Elke dag weer nieuwe spanningen. Met een groot leger achtervolgt Saul David.Hoe zal dit toch aflopen?.Daqvid is ten einde raad. Dan zegt David”de HEER is mijn erfdeel. Dat betekent zoveel als: De HEEr is mijn schuilplaats.Ik vind het opmerkelijk eat juist in crisissituaties, in  tijden van grote ontreddering de zekerheid en verzekerdheid van het geloof wordt gevonden  door de psalmdichter De HEER is zijn erfdeel. Er is  een plek waar David veilig is.

Hij voelt zich eenzaam. Dat zegt hij ook:ik ben eenzaam. Zijn beste vriend kan hem nu niet bereiken. Johatan is in Gibea aan het hof van Saul Nergens is een plek waar hij tot rust kan komen. Hij zegt; “De Heer is mijn erfeel”.

..