A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Antichrist


 

Ik vond het erg moeilijk een passend beeld te vinden van de Antichrist. We moeten ook niet te veel aandacht aan hem gesteden. Judas was wel anti-Jezus, maar het is te kort door de bocht hem de antichrist te noemen

Het symbolische getal 666 komt het meest met hem overeen. Het is het getal van het Beest, dat wel veel kan (bijna goddelijk=777, maar hij blijft een loser (666)

Die ook Getal 666

 

Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen:er wordt een mens mee aangeduid. Het is 666(Openb. 13 :18)Het getal 666 is in het boek Openbaring een cijfercode. Cijfercodes horen bij kluizen. Op welke kluis past deze cijfercode? Soms past die code op meerdere kluizen. Je moet zoeken. Johannes wil dat we ook gaan zoeken. Meestal is de truc de cijferwaarde van de letters bij elkaar optellen. In het Nederlands: a=1, b=2 enzovoort. Op deze manier past 666 op keizer Nero, maar ook op keizer Domitianus. Waarschijnlijk past de cijfercode op meer dan één mens. We mogen het ons niet te gemakkelijk maken.

666=WWW ?

Er was iemand die zei: de w is in het Hebreeuws de zesde letter van het alfabet. Dus www=666!  Het World Wide Web zou dus de Antichrist  zijn. Zo simpel is het niet. Als we 666 identificeren met een bepaalde figuur, zouden we  niet meer waakzaam hoeven te zijn.  Er staat in Openb. 13:18  trouwens ook ‘Wie inzicht heeft..... Alleen wie inzicht heeft mag gaan rekenen.

Meerdere  antichristen

En dan blijkt dat het een code betreft die op meerdere ‘kluizen’  past: 666 staat niet voor één duidelijk persoon, maar elke tijd heeft zijn eigen 666. Er is immers ook niet één antichrist (1 Joh.2:18) maar meerdere antichristen. Ze presenteren zich als een gezamenlijke macht. Het getal 666  staat blijkbaar voor de stijl van een serie antichristen. Zij zijn felle  tegenstanders van het evangelie.

Wat beweren ze?

Wat leren die mensen dan? Dat lezen we in het vierde hoofdstuk van de eerste brief van Johannes (vers 1): ; Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is,(vlees is geworden) is uit God en die dat niet belijdt , is niet uit God. Het is de geest van de Antichrist.  De antichristen zijn te herkennen aan hun stijl. Ze lijken op Jezus :’Het  Beest had twee horens, net als een lam’. (Openb. 31:11) Maar het sprak als een draak. Het getal 666 verschilt niet zoveel van 777! Als je doorvraagt bemerk je hun echte  intenties als ze politieke invloed krijgen. Hun regering is allesomvattend en heeft religieuze trekken(13:12-14). Ze accepteren geen enkele andere visie(13:15).

Merkteken van het Beest

  Een van hun machtsmiddelen is het uitsluiten van anderen: de mensen krijgen een merkteken als zij het beest niet aanbidden. Zonder twijfel moeten we hier óók denken aan Adolf Hitler.  In het rijk van de Antichrist  werden andersdenkenden geïsoleerd, verguisd en daarna vergast. We moeten het getal 666 dus niet reserveren voor één bepaalde  figuur. We moeten waakzaam blijven (Matt.24:43).Dit moet zeker niet leiden tot het vermijden van het getal 666 op nummerborden en huisnummers. Daaraan hechten is bijgeloof!

Wonderlijk getal

Het getal 666 is een wonderlijk getal. Het is de optelling van alle cijfers van 1 tot 36. En die 36 is weer 6 maal 6.In het jodendom  staat die zes voor het aantal scheppingsdagen. Dat is dus zonder de zevende dag, de sabbat, zonder rustdag. Maar het getal van Jezus is 888..Met Hem begon een nieuwe week een nieuwe schepping. Op de achtste dag stond Hij op uit de doden. Hij is de tweede Adam, dat is de eerste mens aan wie al Gods beloften zijn gerealiseerd. We denken wel eens: Wat bemerken we nu van al die beloften van God? Het antwoord is:Christus is ons onderpand en in Hem, onze broeder, zijn we erfgenamen van het Godsrijk. In eerbied gezegd: Als er één schaap over de dam van de dood  is, volgen er straks veel meer (1 Kor. 15:20) Hij is de Eerstgeborene uit de doden.

 

Geen lettercode van Jezus, maar zijn naam

 

Van Jezus kregen we niet de code, maar de naam. Wij worden immers  christenen genoemd! De lettercode  van Jezus kennen we niet. Wel zijn naam :Jezus : Redder, Verlosser, Zaligmaker. Zie ook bij  ‘Ik-ben-woorden van Jezus’. Hij mag alles van mij  weten. Ook mijn pincode..( bij dit artikel heb ik geput uit Reinier Sonnevelds  “Jutten”, blz 114)