A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Allah


 

 

En Turks meisje dat zo juist was teruggekomen van een pelgrimstocht  naar Mekka en Medina was diep  onder de indruk van de grootsheid en de schoonheid van de moskee van Medina.”Ik ga zeker nog een keer naar het huis van Allah. Overweldigend” Inderdaad: Allah is over-weldigend. Allah is groot en blijft  groot .De grootheid van onze God bestaat nhierin dat Hij groot is en was  en toch klein is geworden.

 

Allah niet schrappen? 

 

 

De Raad van kerken van Maleisië heeft geweigerd het woord “Allah’ te schrappen uit de Bijbels. Een sultan heeft bepaald dat het woord ‘Allah’ alleen door moslims mag worden gebruikt. De naam  Allah is voor moslims een heilig woord. Maleisische christenen duiden God al eeuwen aan met Allah. De kwestie ligt gevoelig omdat niet allen de 2,5 miljoen christenen in Maleisië deze naam gebruiken maar ook de christenen in Indonesië. Dat komt doordat in veel traditionele vertalingen in het Maleis de Hebreeuwse naam “Elohim’’ wordt gebruikt en vertaald door Allah. Veel moslims zijn hem bijgevallen, want voor hen staat Allah in de grondtekst vor de ’ene en enige God’. Van de 28 miljoen Maleisiërs is 61 procent moslims en 9 procent christen.

 

Berouw van God ?Laat God zich verbidde? 

Kan God spijt hebben? Een berouwvolle God kunnen wij ons moeilijk voorstellen. God heeft berouw dat Hij de mens heeft geschapen en Hij heeft spijt dat Hij Saul tot koning heeft gezalfd. In 1 Sam. 15 : 11 lezen we dat God tot Samuel zegt: Ik betreur dat ik Saul koning gemaakt hebt.  Dat berouw is een reactie op de actie van de mens. Saul had niet naar God geluisterd.

 Allah 

Voor   de moslims is de gedachte van een God die spijt kan hebben, een gruwel. Op de website van de As-Soenamoskee in Den   Haag lezen we ’In de Bijbel vinden we spijtig genoeg eigenschappen die de ware God absoluut onwaardig zijn. Een van die eigenschappen is dat God spijt kan hebben. Dat is een onmogelijke gedachte voor elke moslim die weet God ‘de Heer is de Omnipotente, de Koning, de Levende, de Liefdevolle.’  Maar de God van Israël kan zijn daden betreuren. Toch  zegt Samuël tegen Saul ‘U weet dat de Glorie van Israël nooit zijn woord breekt noch op zijn  besluiten terugkomt” Hoe kan dit? Dat God achteraf afziet van zijn straf, zien we nog vaker in de Bijbel.

De heilige God is veranderlijk. Hij is niet onverbiddelijk als Allah. Hij kan zich laten verbidden. Zijn heiligheid en zijn menselijkheid zullen we moeten laten staan in een Bijbels spanningsveld. God verandert niet van gedachten en toch wel. Die vreemde spanning ligt aan de basis van wat de Bijbel genade noemt!! Hij buigt zijn toorn om in ontferming.Hij laat zich verbidden. Hij is niet onverbiddelijk.