A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ptolemaeus. in de tijd van Jezus


Haven van Akko aan de Middellandse zee gelegen.

Akko is één van de oudste steden ter wereld.De Kanaänietische stad bood met succes weerstand tegen Jozua.

In de achtste eeuw was de stad in handen van de Foeniciërs van wie  de Israëlieten de scheeepvaart leerden. In de tijd van Jezus heette de stad Ptolemaïs, een hellenistische naam.

Toen Paulus uit Rome op weg was naar Jeruzalem bleef hij één dag in Ptolemaïs.

Daar werd de zeereis beëindigd  en ging het gezelschap met Paulus  en Lucas langs de kust te voet verder naar Caesarea. In Ptolemaïs was Paulus één dag te gast bij de gemeente daar (Hand. 21: 7)

Hallen van de kruisvaardersburcht te Akko

Hallen van de kruisvaardersburcht van de ridders van Sint Jan. Zij verzorgden op deze plek de zieken  en zwakken Het vrij nieuwe ziekenhuis St Jansdal is hiernaar genoemd.

 Kruisvaarders

Kruisvaardersburcht in Akko van de ridders van Sint Jan. De kruisvaarders maakten van deze stad een sterke vesting.

Zij stichtten er het Latijnse Koninkrijk van Jeruzalem in 1099.De hospitaalridders van Sint Jan hadden hier hun centrum.

De kruisvaarders  gebruikten  tussen 1095  en 1291 Akko als aanvoerhaven voor hun tochten

 

 

 Karavanserai

Karavaanserai midden in de oude stad.Het was een soort herberg waar de kamelen en hun begeleiders overnachtten als zij op doorreis waren. Op de bovenste etage sliepen de begeleiders. Op de onderste de kamelen en de ezels.In heel het midden Oosten kon je dergelijke karavanserais aantreffen.

Ik vermoed dat de herberg  van Betlehem dezelfde bouw had, maar dan veel kleiner. Boven was het gastverblijf en beneden sliepen de beesten en hun oppassers. Er was voor Jezus geen plaats in het gastverblijf, want dat was al in beslag genomen door de belastinginspecteurs van Quirinius.