A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Akdamar Kruiskerk


 

De rijke Armeense liturgie. De Armeniers waren een zeer kunstzinnig volk

Orthdox Armeense priesters woonden  op 12 sept. 2011 in het  oosten van Turkije een viering bij in de monumentale Heilige Kruiskerk. Deze kerk ligt op het eiland Akdamer’ midden in het Vanmeer in Oost Turkije. Het was vroeger de regio Ararat bij de bekende berg Ararat

Ararat

 

 

Op deze prachtige foto zien we het Akdamarkerkje tegen de achtergrond van de Ararat

Afbeelding van de dronken Noach op een van de muren van de kerk.Je kunt ook vele andere afbeeldingen zien van bijbelse figuren.Vanaf de aanlegsteiger loopt een pad onder de amandelbomen rechtstreeks naar de kerk.Bij dit pad moest ik jaren geleden een kerkdienst onderbreken van de Turkse politie.

 

Het rijk van de Urartu die het spijkerschrift gebruikten De berg Ararat heeft dezelfde woordstam

Vrij dicht bij Akdamar aan het Vanmeer  liggen de overblijfselen van opgegraven forten van de Uratu. Het was op deze plek dat de gids ons de  resten van as aanwees, resultaar van de plundertochten van de Skyten

Heel indrukwekkend vind ik de regio Hakkari, waar  vroeger zoveel  Arameeers woonden. Aramees is een totaal ander woord dan Armeens. De Arameers die uit Hakkari afkomstig zijn, hebben het geloof in Christus gemeen.

De viering in deze kerk was voor de Armeense christenen heel bijzonder omdat het voor de tweede is die in 95 jaar werd geopend. Naast deze kerk hadden wij jaren geleden een kerkdienst belegd.

Heilige Kruiskerk.

 

Akdamar Heilige Kruiskerk

(Zie ook Armenië en Armeens Akdamar)

In een eiland  in het Oost-Turkse Vanmeer bevindt zich een klein indrukwekkend kerkgebouw uit de tiende eeuw. Tien eeuwen lang kerkten hier Armeniërs. Het is nu geopend als museum. Het is slechts incidenteel opengesteld voor religieuze diensten. Op het dak van de kerk mocht geen kruis komen, al is de kerk wel genoemd naar het kruis van Christus! Ook mocht in de toren geen klok geplaatst worden.

Van 1116 tot 1895 fungeerde deze kerk als patriarchale kerk.

 

 

Urartu

 

 

Indertijd zagen we ook duidelijke herinneringen aan het oeroude volk van de Urartiërs. Op originele rotsblokken van andesiet (gestold vulkanisch gesteente) zagen we het Urartisch spijkerschrift. Bij de stad Van bevinden zich nog de indrukwekkende overblijfselen van Urartische forten. De naam  Urartu is verwant met Ararat.(Zie daar) De in de Bijbel genoemde Skyten  Zie bij Skythen! in deze omgeving vaak plundertochten gehouden.  Nog  verder naar het zuid-oosten ligt de regio Hakkari. Die is vandaag vaak in het nieuws vanwege de conflicten tussen Koerden en Turken. Daar woonden vroeger ook tienduizenden Arameeërs. Velen van hen wonen nu in oost-Nederland.Zie bij  Aram, Aramees en Arameeërs.

 

 Armenie

 

 

Armenië is het eerste volk waarvan de koning overging tot het christendom. In 301 aanvaardde koning Triades het christendom als staatsgodsdienst. In tegenstelling tot de omringende landen is het Armeense volk nog steeds een christelijk volk. Als je met Pasen een bezoek brengt aan  Jerevan, de hoofdstad van het  Armenië in de voormalige Sovjet-Unie, hoor je overal de paasklokken luiden!Armenië is nu uitééngerukt in drie delen: de voormalige Sovjet-Unie, Turkije en Iran Het communisme heeft de vlam van het christelijk geloof  nooit kunnen blussen. Integendeel. Het is voor het Armeense volk de diepste oorzaak geweest dat het zijn identiteit heeft behouden, te midden van een communistische en een moslimomgeving. Heel Noord-Afrika gaf zich gewonnen aan de islam, maar de Armeniërs zijn trouw gebleven aan hun Heer. 

Etsmiadin  

De meeste Armeniërs wonen nu in de voormalige Sovjet-Unie. Daar, in Etsmiadin, zetelt ook de geestelijke leider van de Armeniërs, de zogenoemde katholiekos. Priesters mogen gehuwd zijn en de bisschoppen worden uit de monniken gekozen.De Armeniërs zijn vaak vervolgd. Door Turken, maar ook door Koerden, die de welvaart van de Armeniërs niet konden uitstaan. In tegenstelling tot de Koerden waren zij erg ondernemend, kunstzinnig en rijk.Waarom hebben ze vooral ook van de Koerden geleden? Toen het in de zestiende eeuw een onderdeel werd van het Osmaanse rijk, werd onder Sultan Selim I  Koerdische nomaden gehuisvest in de regio van de Armeniërs. Zij kregen van de sultans allerlei voorrechten en langzamerhand ontwikkelden zij zich tot de echte heren van het land, die de Armeniërs willekeurige schattingen oplegdenDieptepunt in de geschiedenis van dit volk waren de jaren 1894-1895, het jaar 1909 en de jaren 1915-1916, toen een volkerenmoord de belangrijkste centra van Armenië trof. Duizenden van hen zijn in die tijd gevlucht naar andere landen. 

Musa -Dagh

 Heel bekend is wat zich heeft afgespeeld rond Musa-Dagh: de Mozesberg in Syrië. Vijfduizend Armeniërs waren deze berg op gevlucht om te ontkomen aan de bloedbaden, aangericht in de vlakte. Wekenlang doorstonden zij de aanvallen van de Turkse politie en militie. Franz Werfel schreef er een boek over Veertig dagen op de Musa-Dagh. Het werd het nationaal epos van het Armeense volk.In Amsterdam is op zondag 26 november 1989 onder grote belangstelling het kerkgebouw “De Heilige Geest”aan de Kromboomsloot opnieuw in gebruik genomen.