A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ark van Noach


 Zie ook Zondvloed en de ark en Ararat berg  van Noach

In het jaar 2014 wordt in Kentucky een creationistisch attractielpark geopend met de naam Ark Encounter. Het ontmoetingscentrum kost 24 miljoen dollar en krijgt de vorm van een enorm grote houten ark.

Een bezoeker van onze site was zo vriendelijk mij gisteren een foto te sturen van de tweede ark van Noach die in Dordrecht ligt en nu op ware grootte is gebouwd. De eerste was kleiner!

 

 

 

 Replica van de ark van Noach in de haven van Oude Schild

Opmerking: Johan Huibers werkt nu aan een veel grotere versie van de ark van Noach. (zie www.arkvannoach.com)Deze zal waarschijnlijk gereed zijn in juni 2010. Langte: 135 meter, Breedte 29 meter en hoogte 26 meter.Zeven verdiepingen.Totale kosten zes miljoen euro.Het casco ligt nu in de Merwede bij Dordrecht.De ark zal in 2012 aanleggen tijdens de wereldhavendagen in Rotterdam, Hamburg Stockhom en andere steden en in 2012 tijens de Olympische spelen in Londen.

 

 

De berg Ararat waarop de ark vast bleef ziten.

 

 

We waren onlangs een tijdje met vakantie op Texel . Daar hoorden we dat de ark van Noach tot eind augustus in de haven van Oudeschild ligt. Dus wij er heen.

Als je die replica  hebt gezien krijg je wel bewondering voor het werk van Johan Huibers de Noord-Hollandse aannemer!! Bij de bouw van deze ark heeft deze aannemer de gegevens uit de Bijbel nauwkeurig  verwerkt. Het schip is 70 meter lang, 10 meter breed en bijna 14 meter hoog. Het schip werd hoofdzakelijk van grof dennenhout gemaakt en is gebouwd op een duwbak waar vroeger ijzererts mee werd vervoerd.

Met behulp van twee sleepboten verplaatst de ark zich over de wateren van Nederland. Overal in het schip grijnzen levensgrote dieren van polyester ons aan. Het kijken naar deze beesten werkte soms op onze lachspieren. Met uitzondering van de vogeltjes  op het dek zie je direct dat het nep beesten zijn. Nu is de bouwer bezig aan een nog veel grotere uitvoering. Die wil hij laten zien tijdens de Olympische Spelen in Londen.

 

 Wat is de bedoeling van de bouwer?

 

Waarom is hij hieraan begonnen? Het is duidelijk dat Johan Huibers de mensen wil waarschuwen voor het komend eindgericht. Ze worden opgenomen in de ark van Gods behoud of zij komen om in de golven van het gericht die over de mensheid zullen heen spoelen. Het is een kwestie van to be or not to be, gered worden of verloren gaan. Een ark-kwestie dus. De replica is ongelooflijk boeiend, maar de boodschap kan hard aankomen.

Mensen die de ark bezocht hebben komen zonder twijfel met veel vragen thuis: Heeft de ark er echt zo uitgezien?  Hoe kon Noach al die dieren in de ark krijgen?

 Gaat het om een duidelijk feit of is het een fictie? Heeft de redding van Noach precies zo plaats gevonden of is het verhaal verzonnen?

Foto van een krokodil vanuit de tweede ark, die twee keer zo groot is als de eerste.

Een goede uitleg is hard nodig!

 

Ik meen dat je allereerst moet vragen: wat is de bedoeling en de betekenis van het verhaal? Als je hierop een antwoord wil geven, moet je ook eens kijken wat Jezus hierover heeft gezegd. De diepe zin van het verhaal uit Genesis krijg je m.i. alleen te pakken als je uitgaat van de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament. Jezus  haalt het verhaal van Noach aan. En Hij doet dit  om ons ook vandaag  te waarschuwen met het oog op de toekomst. Jezus wil in Matt.24:28 zeggen: de Mensenzoon komt op een tijdstip dat je het helemaal niet verwacht. De mensen zullen eten en drinken, trouwen en plezier maken, en denken dat er geen vuiltje aan de lucht is. Zo ging het ook in de tijd van Noach. Maar plotseling was er die vreselijke vloed. Net zo onverwacht zal de Zoon des mensen komen op de dag van het eindgericht.

 

De uitleg van de apostel Petrus

 

Ook de apostel Petrus heeft ons daarop attent gemaakt. God heeft in de tijd van Noach de wereld niet gespaard, Hij heeft ook Sodom en Gomorra niet gespaard. (2 Petr. 2:6). Alleen Noach en de zijnen werden gespaard! Waarom werd Noach gespaard? Dat lezen we ook in de Bijbel. Noach was rechtvaardig en hij wandelde met God.(NBG). Hij leefde in nauwe verbondenheid met God (NBV).

 

 

Noach is heel anders den Oetanapisjtim

 

Hierin verschilde Noach hemelsbreed met Oetanapisjtim, de Noachfiguur  uit het Babylonische Gilgamesjepos. De bijbelschrijvers hebben zonder twijfel dat verhaal ook gekend  en vervolgens  verwerkt in het Bijbelverhaal over Noach. Als we zo het verhaal van Noach lezen in samenhang met  dergelijke verhalen uit de oertijd, dan zien we dat het verhaal van Noach een geweldig getuigenis bevat. Het gaat  om een boodschap, die ons zegt wie God is. Jahweh is  niet  een van de vele goden zoals Mesopotamië die kende. Hij is  de unieke, de enige God die trouw blijft aan zijn volk. De mens kan gered worden als hij op God blijft  vertrouwen. Alleen rechtvaardigen, rechtschapen mensen zoals Noach, zullen ontkomen als de golven van het eindgericht de mensheid zullen overspoelen. De ark ziet Petrus als een bewijs van Gods lankmoedigheid. De ark is ook symbool van de doop. Ook nu wordt de mens door het water heen gered. (1 Petr. 3: 21) De ark wil ons vandaag erop attent maken, dat Jezus’ comeback een totale verrassing zal zijn.

 

De ark van ons behoud

 

Alles komt dan aan op de vraag of wij aan boord zijn van de ARK VAN ONS BEHOUD. Of we net als Noach rechtvaardig  en rechtschapen zijn. En dat zijn we exclusief door het geloof in Jezus Christus. Er is redding voor mens, dier en nieuwe aarde uitsluitend  door Hem. Dit exclusivisme is vandaag moeilijk aan de man te brengen. Er is immers maar één Naam waardoor we behouden worden. 

 

 

Noachitisch  verbond 

Er is in het Oude Testament sprake van drie verbonden. Het verbond van God met Noach, met Abraham en met Mozes.

Het minst bekend is het Noachitisch verbond. Het Jodendom  beschouwt de Noachitische geboden als universele gedragsregels voor de gehele mensheid. “Keep the seven, go to heaven”.

De Tien geboden of de Tien Woorden die in het kader van het Verbond van God met Mozes  ons geschonken zijn, zijn verre weg het meest bekend. Wij zijn als mensen ontkomen aan de zondvloed. De Noachitische geboden horen bij de bevrijding en dankbaarheid daarvoor.

Wat zijn nu die geboden? Het verbod afgoden te dienen, het  verbod God te vervloeken. Het verbod te doden, het verbod van bloedschande, het verbod  van het consumeren van doorbloed vlees zoals bloedworst en biefstuk en tenslotte een gebod het gebod recht te spreken. Op het apostelconvent wijst Jakobus op deze Noachitische geboden.

Merkwaardig genoeg ontbreekt het sabbatsgebod.  Op het apostelconvent was Paulus van mening, dat de Mozaïsche wetgeving nog steeds geldt voor christenen uit de joden. Voor christenen uit de niet-joden gelden slechts de Noachitische geboden. (Hand. 15: 19-20) zo zeggen velen vandaag. De apostelen willen de gemeenten geen zware verplichtingen opleggen.