A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Agape en Eros


Agapè en Eros

 (Zie ook agapèvieringen)

 

 

Gods agape laat zch zien in het kruis van Christus

Christus’kruis

 De agapè-liefde van God wordt  nergens duidelijker dan bij Jezus Christus aan het kruis. ”Hij die de gestalte van God had, hield aan zijn gelijkheid met God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis (Fil.2:6)”.Bij Jesaja lezen we:”Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Wij dwaalden rond als schapen;ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. (Jesaja 53:5) In de NBG vertaling: de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem’Het mysterie van deze agapè-liefde verstaan we niet. In Fil 2 wordt deze oeverloze liefde ons verkondigd, maar ook als voorbeeld voorgehouden!.

 

All you need is LOVE    

 

 

Ik heb het  onderscheid tussen de Griekse woorden voor liefde agapè en eros altijd  als zeer verhelderend ervaren.

 

Agapè  is het woord voor liefde dat in de Bijbel 151 keer wordt gebruikt. Er is ook nog een ander Grieks woord eros. U herkent daarin het woord erotiek. Er is een heel groot verschil tussen de agape-liefde en de eros-liefde. De agapèliefde is de zich gevende, zich opofferende liefde, de onbaatzuchtige liefde, de liefde zonder bijbedoelingen. Agapè is de liefde van Christus.

 

Erosbeeld op het Picadillyplein in Londen. Het is eros altijd te doen om te hebben, niet om te zijn.Met zijn pijl en boog wil hij mensen en dingen in bezit krijgen. De agape wil niet hebben, maar zijn

 

Eros 

 

Eros is de begerende liefde. de liefde van iemand liefheeft omdat de ander zo aantrekkelijk is en iets te bieden heeft. Eros is vaak een vergulde vorm van egoïsme.

Eros richt zich op iets dat men niet heeft en geniet maar toch wel heel graag zou willen hebben en genieten. Eros is liefde ‘omdat’:, omdat de ander of het andere zo waardevol is voor mij. Agapè  is liefde ‘ondanks’.

 

Agape

 

Wij zijn in Gods hand  Wij worden bemind

 De Agapèliefde gaat niet uit van de geliefde, maar van degene die liefheeft. Ze wordt niet gewekt omdat de ander zo aantrekkelijk of sexy is. Die liefde stelt geen voorwaarde.De liefde van God is een agapè-liefde. Een oeverloze liefde. Een liefde zonder grenzen. Onvoorstelbaar! Zonder een voorwaarde te stellen heeft Hij zich weggegeven, opgeofferd in Jezus Christus. Mijn vraag is: verkondigen wij als predikanten in onze kerkdiensten Hem wel voldoende als het stralende middelpunt ? Dragen wij wel voldoende uit  dat deze Christus onze enige troost  in leven en sterven is ? Schieten wij hierin niet allemaal te kort?God  heeft ons niet lief omdat wij zo aantrekkelijk en liefdevol zijn voor Hem en onze evennaasten. Wij blijven immers straatarme zondaars bemind door een schatrijke Christus!  

Agapeviering. Fresco uit de catacomben.