A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adelaar


 

 

De adelaar is een nationaal symbool dat macht, schoonheid en onafhankelijkheid uitstraalt. De Romeinen gebruikten het beeld van de adelaar  als veldteken op de standaards van hun  legioenen. Als God zich bekend maakt, doet Hij dit door beelden.

 

 

God valt méé.Zie ook terecht correctie van Bart hieronder 

God is als een arend. ‘Adelaar’ is zijn deftige naam. De arend doet  gewoonlijk drie dingen met zijn kroost:

Moeder-arend gooit haar jongen het nest uit. Ze moeten leren vliegen!

Vader-arend gaat er boven vliegen en houdt ze goed in de gaten

Als ze dreigen te vallen, laat hij zich door zijn eigen zware gewicht vallen. Door de wet van de zwaartekracht valt hij sneller, want hij heeft  een groot gewicht! en vangt met zijn vlerken de jongen op. (Deut. 32 :11)

De adelaar zetelt hoog op de rotsen met de jongen. Daar zitten de jonge arendjes veilig. Maar daar mogen ze niet blijven. Moederarend dwingt de jongen over de rand heen te kijken. Ze moeten leren vliegen. Ornitologen zeggen dat als een adelaar niet meer kan vliegen, hij onherroepelijk dood gaat. Daarom brengt moeder-arend onrust in het nest. De jongen moeten over de rand heenkijken. Moeder-arend slaat met haar vleugels tegen het nest. Het valt uit elkaar en de jongen tuimelen naar beneden.

Mozes  vergelijkt God met een arend. God is als een arend die zijn broedsel opwekt.(NBG -vertaling). De NBV vertaling is wellicht duidelijker maar niet beter : ‘als een arend die over zijn jongen waakt’. Hier is veel coloriet verloren gegaan. “zijn broedsel opwekt”: betekent “ze het nest uitstoot”.

 

Correctie van Bart\

 

 Een contactbericht via de website Bijbelseplaatsen.nl.
=========================
Op deze link
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/A/Adelaar/920/
kwam ik het verhaal tegen dat een adelaar leert vliegen door uit het nest gewerkt te worden.

Dit is onjuist.

Ook is een arend niet in staat om zijn jong te dragen aangezien het jong al op 85% van zijn eindgewicht en formaat zit als het leert vliegen. ze zouden samen naar beneden storten.

Het nest wordt ook niet afgebroken. maar word het daarop volgende jaar hergebruikt mits het niet door een storm is vernield..

Een moeder-arend zal haar jong alleen uit het nest werken als het geen kans op overleven heeft.

Het is zelfs zo dat 40% van de jonge arenden bij de eerste vlucht verongelukt door een verkeerde landing of een stuurfout. Triest maar waar.

Deze christelijke mythe is dus onjuist en daardoor zijn er ook geen lessen aan te verbinden.

de heer Eugene van Poppen heeft een boek geschreven \"Geboren om te vliegen\". Hij heeft gedegen onderzoek gedaan en ik heb hem niet op dit soort bedenksels kunnen betrappen. hij vergelijkt het leven van een gelovige met dat van een arend en trekt er mooie lessen ut.
een aanrader!

Bart bedankt voor je reactie!

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een hoger niveau

 

 IWie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar (Jes.40:31) 

Veel mensen zitten in een dal of hebben een dip. Ze zijn depri. Lusteloos en troosteloos  zitten ze daar. Als ze letten op de situatie waarin ze zich bevinden, hebben ze geen uitzicht of perspectief meer. Israël zuchtte ook in ballingschap.”Mijn weg is voor de HEER verborgen, Mijn God heeft geen oog voor mijn recht (Jes. 40:27).

 

 

 Opgetild

 

 Maar als je gaat letten  op wat God beloofd heeft, wordt je door de Geest opgetild. Je krijgt een heel ander perspectief. Net als dat jong van de arend  dat op de sterke vleugels wordt gedragen en uitgetild. De mens die op God vertrouwt, krijgt  een machtig vergezicht. Hij slaat zijn vleugels uit als van een adelaar Hij kan zelfs over de horizon heen kijken

 

Israël in Egypte 

We denken aan Israël in Egypte. Daar had het volk zich genesteld. God had aan dat veilige nest geschud. God had een bedoeling met dat volk. Het  werd in de woestijn gebracht. “Op arendsvleugels heb ik u gedragen en tot Mij gebracht (Ex.19:4)

 Gezin

 

Het beeld van de arend geldt ook het godsdienstig leven in het gezin. Een kind heeft veel van huis meegekregen. En nu moet dat kind ook iets gaan doen. Je kunt niet vliegen met de vleugels van je ouders. Je kunt niet geloven met het geloof van je vader en moeder. Je moet zelf leren vliegen. Om je zover te krijgen, kan God het nest waarin je je veilig en geborgen voelt, door elkaar gaan schudden. Hij doet dit niet om je te plagen, maar om op Hem te leren vertrouwen.

 Hij gaat onder de jongen vliegen 

 

Maar de arend doet veel méér. Het is het wijfje dat de jongen het nest uitwerkt, maar het is het mannetje dat  zich onmiddellijk laat vallen.  Door zijn grote gewicht  valt hij sneller dan het kroost. Vervolgens gaat hij onder het jong vliegen en draagt het op zijn vleugels.

Zo is God. Als een arend. Als wij dreigen te pletter te slaan  op de harde rotsen van het leven, valt God méé. Dat is de kern van het christelijk geloven. God valt méé. Allah, Buddha en Krisna vallen  nooit mee. Maar onze God valt mee met de zwaartekracht van zijn liefde. Hij vangt ons op. Hij draagt ons op de vleugels van zijn barmhartigheid. Dat begon al in Egypte: Zie ik daal af om mijn volk te redden.(Ex 3) God is niet in de hoge hemel gebleven. Hij is afgedaald. In  Jezus Christus heeft Hij zich laten vallen door de zwaarte kracht van zijn liefde en zo vangt Hij ons op en draagt Hij ons.

 Anders dan de goden 

God is heel anders dan de goden die de mensen hebben uitgedacht. Die moesten gedragen worden, zoals Mardoek de god van Babel werd gedragen in een feestelijke optocht op Nieuwjaarsdag. Dat kan ook niet anders Mardoek was een dode god. De levende God draagt ons. Wat is geloven? Geloven is erop vertrouwen dat je wordt gedragen. De Levende God is als een adelaar die zijn jongen opvangt en beschermt.(Deut. 32:11)

Lof zij de HEER, Hij omringt met zijn liefde uw levenHeeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen gehevenHij die u leidt,Zodat uw hart zich verblijdt:

Hij heeft zijn woord u gegeven