A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Anatolie


Anatolië 

Zie ook Bijbelse goden voor meer foto's

 

Aan deze kant van de Bosporus ligt Europees Turkije Aan de overkant ligt Azaiatisch Turkije en dat gedeelte  van Turkije heette vroeger Anatolie.

Al 6000 jaar geleden vereerde men de Aziatische moedergodin. De vrouwen baardenvroeger zittende.

Godin der vruchtbaarheid. Later kreeg ze andere namen zoals Cybele en Artemis, maar oorspronkelijk was deze godin de moeder van alle godinnen

Anatolië is het schiereiland in het uiterste westen van Azië, dat vandaag het Aziatische deel van Turkije beslaat.

Het Europese deel ligt ten westen van de Bosporus.

De Griekse naam is Anadolu, wat zoiets betekent als het morgenland.

De Romeinen noemden dit gebied Asia minor. Dit gebied wordt in het westen begrensd door Europa, in het noorden door de Zwarte Zee en in het oosten door Georgië en Armenië. Anatolië wordt ook wel genoemd Klein-Azië (zie daar).

De godenprocessie afgebeeld in het heiligdom te Yazilakaja bij Hattusas. Het waren de goden van de Hettieten, ooit een groot volk tussen de Egyptenaren en de Assyriers.

 

Capadocie, regio van vele schuilkerkjes en woonplaatsen van kluizenaars. Ook dit is Anatolie.

Ook Armenie in het oosten lag in Anatolie. Het was het eerste christenvolk

In de tijd van Paulus waren er veel mannen die door Anatolië trokken met een heilsboodschap.

 Joodse wijsheidsleraars,  Frygische geesten bezweerders, en talrijke propagandisten van de antieke mysteriegodsdiensten, zoals bijvoorbeeld de Mitraskcultus. Deze laatste godsdienst was enorm populair onder de Romeinse soldaten.

 De apostel Paulus had dus op zijn tocht door Anatolië veel concurrentie.

 

 Er wonen in Anatolie niet alleen Armeense vrouwen, maar ook veel Koerdische vrouwen. In Diyabakir kwamen wij er heel veel tegen in hun sierlijke kledij.

 

Vele reizende predikers

Zou nu uitgerekend dat Joodse mannetje uit Tarsus de waarheid in pacht hebben?

Daar komt nog iets bij als we Paulus zien rondtrekken door Anatolië.

Er is geen streek op aarde te noemen waar zo veel volken met zulke verschillende culturen en religies geleefd  hebben als in Anatolië. Deze streek wordt daarom wel eens de bakermat der volke

n genoemd. Al die volken hadden hun eigen goden en godsdiensten. Zouden al die religies waardeloos zijn en zou alleen de boodschap die Paulus bracht zaligmakend zijn?

 

Altijd religieus

De vele opgravingen in Anatolië  hebben ons duidelijk gemaakt dat het religieus besef zelfs al in de steentijdperk aanwezig was.

Dat weten we uit de vele grafgiften en muurschilderingen die in dit gebied zijn gevonden.

De musea van Istanbul, Ankara, Selcuk, Van en Antalya leveren daarvoor het bewijs. Alle volken die in de loop der eeuwen in Anatolië gewoond hebben, zijn verdwenen: de  Hettieten en de Assyriërs, de Frygiërs en de Lydiërs, de Skyten en de Perzen.

Zij zijn opgelost in de stroom der geschiedenis.Hoe moeten we oordelen over de godsdienstigheid van de vele volken die Anatolië bewoond hebben?

 Het religieus besef is al bij de vroegste nederzettingen aanwezig.

Het beroemde museum van Anatolische beschavingen te Ankara geeft ons een verrassende kijk op de leefgewoonten van mensen uit het stenen tijdperk.