A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abba


Abba

Wij mogen God Abba noemen  (Aramese naam voor Vader)

De wachtende Vader

De verloren zoon

Uit de gelijkenis van de zoekende Vader van Rembrandt

   

 Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’(Luc. 10:21)

 

Jezus en zijn Abba

 

Jezus vertelt niet aan iedereen hoe geweldig zijn Abba. zijn Vader, is. Hij kiest  zorgvuldig  de leerlingen  uit die dit moeten weten en door  vertellen. Hij richt zich alleen tot zijn intieme vrienden. Zij mogen het grote mysterie van  de intense verbondenheid van God de Vader en God de Zoon kennen. .Er zijn dingen die niet iedereen kan vatten. Wat is er een groot verschil met Allah. Aan de binnenkant van d Rotskoepel in Jeruzalem staan de woorden gebeiteld:”Lof zij Allah, die géén zoon heeft”

 

Een juichende Jezus

 

We lezen in de Bijbel over de biddende Jezus, de huilende lezus, de zingende Jezus, en hier over de juichende Jezus. Zo stellen we Hem meestal niet voor, maar deze vertaling is correct.

Jezus begon te juichen (NBV), Hij Jubelde het uit (Willibrord vertaling). Hij zal  luid geroepen hebben.   Dat was onder de Joden ook de gewoonte. Jezus heeft als kleine jongen zo vaak gehoord dat de dankpsalmen met luide stem gereciteerd werden.  Dit is als het ware ook een dankpsalm. De leerlingen hebben hun Meester horen danken met luide stem.. Ze moeten er diep van onder de indruk geweest zijn. En waarvan waren zij dan onder de indruk?

 

Mensen van Gods welbehagen

 

De discipelen waren er diep van onder de indruk dat zijn Vader  voor de intellectuele elite,  verborgen hield wat Hij aan kleine kinderen (kinderkens, eenvoudigen)  onthulde. Voor sommige rabbijnen was een  klein kind een kind dat nog niet  aan vaders hand zelf de tempelberg kon beklimmen. Daarmee geeft Jezus geen leeftijdscategorie aan, maar heeft Hij mensen op het oog die diep afhankelijk  waren, Kinderen waren in Israël niet in tel.. Jujist dat soort mensen wil God bij zich hebben. Uitgerekend van hen hield Hij zo intens veel. “Laat de kinderen tot mij komen,want voor zodanigen is het Gods Rijk “.

 

Eudokia, welbehagen

 

Dat was een eudokia een welbehagen van zijn Vader De engelen zongen van  dat welbehagen ook al in de Kerstnacht’ “Vrede op aarde in mensen van het welbehagen”.  Er staat niet dat God een welbehagen in mensen heeft, maar dat de vrede van God voor de mensen van Gods welbehagen bestemd is. Geen vrede op aarde voor wijze  en en verstandige mensen, voor de intellectuele elite, maar de afhankelijke, de kwetsbare mensen, de mensen die van Gods genade willen leven. Mensen die met lege handen tot God komen.

 

Vader en Zoon

 

In de Grieks-Romeinse wereld komen veel goden voor die een zoon hebben. Ze werken met hen samen of komen tegen hem in opstand .Maar nergens kom je een intimiteit tegen zoals Jezus die  ons doet  voelen met zijn hemelse Vader. Jezus voelt zich intens verbonden met zijn Vader. Zijn Vader vertrouwt hem alles toe en hij vertrouwt alles zijn Vader toe. Zo  Vader zo Zoon. Wat hij zegt, zegt zijn vader. Daarom wordt hij ook genoemd het Woord van God.. De Geest van de vader is de Geest van de zoon.

Er is een intieme verbondenheid tussen de Vader en de Zoon die leidt tot een groot mysterie van oeverloos  genieten van elkaar. Als de mens in Gods heerlijkheid wordt opgenomen, wordt hij in deze intieme verbondenheid opgenomen!

=====================================

Zie verder: Geloven als relatie.

Daar staat de zoekende en wachtende Vader centraal en niet de verloren zoon zoals in de gelijkenis van de verloren zoon jammer genoeg genoemd wordt  En zie ook bij Vaderhuis van God. Het Vaderhuis van God is de geestelijke tempel van alle Christusgelovigen. We mogen het Vaderhuis van God niet beperken tot de hemel zoals meestal gedaan wordt.

Onder ONDERWERPEN  vindt u bij Christologie veel meer informatie over God de Zoon en ook het vewrschil tussen Mohammed en Jezus