A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Armeens Akdabar


Armeens Akdabar(zie ook Armenië)

Kleurrijke Armeense liturgie

 

Het eiland Akdamer ligt midden in het Vanmeer

Heilige Kruiskathedraal. Hiernaast belegden wij indertijd een kerkdienst, maar we werden gesommeeerd te vertrekken.

Gerestaureerde kerk door de Turken

 

Bijbelse figuren. O.a. David en Goliat

 

 Koning Sanherib van Assyrië brak het beleg van Jeruzalem op en keerde terug naar zijn woonplaats Nineve.  Daar werd hij - toen hij neerknielde in de tempel van de god Nisrot - vermoord door twee zonen van hem. Deze wisten te ontkomen naar Ararat. 

 

Assyrie

 Zijn zoon  Esarhaddon volgde hem op (2 Kon.19:37)   Het eiland Akdabar is zeker ook een Bijbelse plaats. Het eiland ligt midden in het Vanmeer in de provincie Ararat in het oosten van het huidige Turkije.. De omgeving is schitterend!

 Sanherib

 

Dit gebied behoorde vroeger aan koning Sanherib van Assyrië. U weet misschien dat deze koning in de tijd van koning Hizkia van Juda het beleg had geslagen voor de stad Jeruzalem. Hizkia was toen een vazalkoning van de koning van Assyrië. Talrijke steden, zoals Lachis waren al in zijn handen.  Hizkia kwam toen in opstand tegen de koning van Assyrië. Natuurlijk nam Assyrië dit niet. De koning  van Assyrië bevond zich toen al in de zuid-Judese stad Lachis (zie daar). Sanerib trok toen vanuit die plaats met een heel groot leger naar Jeruzalem en belegerde deze stad..De rabsake van de koning sprak toen vreselijke taal uit tegen Israel en de God van Israël. Maar God belooft de stad te sparen ter wille van koning David.(2 Kon.19:34) zal God de stad sparen. Dat gebeurde ook. Door een bijzonder ingrijpen van God werd koning Sanheerib gedwongen het beleg van Jeruzalem op te breken en terug te keren naar Nineve (2Kon.19:36).Zodra hij daar aankwam en neerknielde in de tempel van de god Nisroch, werd hij door twee van zijn zonen  vermoord. Na de moord op hun vader wisten zij te ontkomen naar het land Ararat bij het Vanmeer. Indertijd was die regio Assyrisch gebied. Daaraan worden we herinnerd als we in de krant lezen dat uitgerekend in dit gebied (waarheen de zoons van koning Sanherib gevlucht waren) een kerk is geopend,

Zie ook Akdamar Kruiskerk