A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ark Noach Slot


Ark  Noach  (Slot)

 

 Zie oor foto’s en uitleg Ark Noach en Ark Noach 2012 (met foto’s van de laatste versie van de ark) en verder: Zondvloed en Ararat Ark van het  Verbond is heel iets anders.Hier volgen enkele opmerkingen over de betekenis van de ark in het Nieuwtestamentisch licht: ark van behoud. Over de ark der behoud zijn vele boeken en brochures geschreven. Ik laat dit hier nu rusten langzamerhand zal ik nu met het oog op mijn slechtsziendheid de site moeten afsluiten. Het is nu 8 april 2013 De ark heeft dus een meerwaaarde. Onverwachte  komst 

 “Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt,want zoals men in de dagen van de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, trouwen en uitgehuwelijkt worden tot op de dag dat Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist wan neer de de vloed zou komen,  zo zal het ook zijn wannneer de Mensenzoon komt. (Matt. 24:38) 

 

 

 Jezus bedoelt te aeggen:“Alles blijft gewoon doorgaan, maar het is later dan u denkt”

 Vreemd verhaal

  

Om het verhaal van de ark van Noach mooeten moderne mensen soms glimlachen.  Kregen  al die dieren  in de ark van Noach een plaatsje ?. Dat gelooft toch niemand meer? Is dat precies  echt zo gebeurd? En dan die grote watervloed waardoor zoveel mensen verdronken. En zouden brokstukken van de ark nog gevonden kunnen worden op de berg Ararat? 

Bedoeling van het verhaal

  

  

Het is geloof ik helemaal niet ter zake  te weten hoe het allemaal precies gebeurd is. Belangrijk voor ons is alleen welk literatuurgenre hier in Gods Woord gebruikt wordt. .We  moeten ons  realiseren dat Jezus dit  verhaal gebruikt heeft om ons mensen te waarschuwendat het de hoogstge tijd is aan boord te komen van de reddingsark  die God vandaag heeft uitgezet. Zo krijgt deze geschiedenis een dieptedimensie, die Jezus ook bedoeld heeft.. De mensen denken:alles gaat toch maar gewon door.

 

Vergis je niet 

 

 

 Maar vergis je niet zegt Jezus, het is later dan u denkt. De komst van de Mensenzoon zal de grote scheiding onder de mensen teweeg brengen.  Twee vrouwen zullen bijvoorbeeld bezig zijn met het malen van het koren. De een zal aangenomen en de ander zal achter gelaten worden. Die eindtijd zie je niet aankomen. Alles zal gwoon doorgaan. En dan, totaal onverwqcht  - als niemand er op rekent, zal die overweldigende terugkeer van Jezus plaats vinden.Het komt er dan op aan dat je een plaatsje hebt gevonden in de ark van het behooud.  Net qls de ark van Noach, zal die ark een keer dicht gaan.


Kom aan boord

 

 Nu kunnen de mensenn og aan boord komen.Jezus  komt terug op de lwolken des hemels’ In de Bijbel zijn de wolken niet zonder meer een natuurveerschijhijnsel, maar een zicht baar teken van de mysterieuze aanwezigheid van  God.J  ezus zal daaruit zichtbaar tevoorschijn komen.