A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Arad wilde Israel tegenhouden (Num. 21)


De Kanaänitische koning van Arad in de Negev vernam dat de Israëlieten in aantocht waren (Num 21:1)

Dit is de ruïne van de citadel vlak bij de Kanaänitische stad Arad in de Negev.Deze is gerenoveerd door koning Salomo.

 

Voor de hoofdingang bevond zich nog een buitenmuur waarvan je nog een gedeelte kunt zien.

Verzet Arad

Toen de Israëlieten poogden het Beloofde land vanuit het zuiden binnen te trekken, werden zij aanvankelijk teruggedreven door de koning van Arad (Numeri 21:1-3). Nadat Jozua de stad had ingenomen, werd zij gegeven aan de stam van Juda.

Men neemt aan dat de stad zich ten tijde van koning Salomo zich verder uitbreidde en dat zij toen haar vestingwerken versterkte.De citadel op de foto dateert uit de ijzertijd(1200 -500 v Chr.)

Binnen de muren van deze vesting heeft men een tempel ontdekt die overeenstemming vertoont met wat wij weten van de eerste tempel van Salomo uit 1 Kon. 6.

 Joodse tempel

De tempel van Arad is het enige Joodse bouwwerk in zijn soort dat is opgegraven. Waarom is deze ontdekking zo belangrijk? Op het terrein van de Tempelweg in Jeruzalem mag geen archeologisch onderzoek worden gedaan. Daarom zijn de gegevens van Arad zo belangrijk voor het verstaan van de joodse architectuur.

Arad lag vlak bij de vesting  Massada bij de Dode Zee. Zie daar.