A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Amelek was net als Edom aartsvijand van Israel


“Trek daarom op tegen de Amelekieten en versla ze. Spaar ze niet. Wijd al hun bezittingen onvoorwaardelijk aan de HEER. Dood alles en iedereen(1 Sam.15:3)

Waar woonden de Amelekieten? In de Negev woestijn ten zuiden van Israël.Van het volk is niets meer over en daarom heb ik ook geen foto van opgravingen, zoals er wel vele sporen te zien zijn van de Filistijnen.

Bossuhuizen

In de Bossuhuizen in Hoorn vond ik een fraai voorbeeld van gevelsteencultuur.Op een tafereel dat de overwinning van de Geuzen op de Spanjaarden in 1573 in de Slag op de Zuiderzee voorstelt,wordt de overwinning wordt van de Spaanse vlot gezegd “het land dat schut en beeft: den vyand die komt aen, hij wil met amalek gantsch israel verslaen” De vijand wordt geïdentificeerd met Amelek.God staat altijd aan de zijde van de Hollanders.

 1 Sam. 15 vind ik een van de verschrikkelijkste en moeilijkste hoofdstukken uit het Oude Testament. Is God werkelijk zo wreed dat hij Saul beveelt een heel volk uit te roeien?

Is dit geen pure volkerenmoord? Verwerpelijke genocide?

Zie ook bij Gibeon.Aan het einde van dit hoofdstuk lezen we ook nog dat de profeet Samuël in Gilgal  eigenhandig het hoofd van Agag, de koning der Amelekieten afhakt.

En als klap op de vuurpijl lezen we dat  God de HEER Saul de gezalfde koning verwerpt en  dat hij niet langer koning mag zijn, omdat hij nota bene de Amelekieten niet  totaal heeft uitgeroeid en koning Agag  gespaard heeft. Samuel spreekt met het oog op deze gebeurtenis die bekende  woorden ”Gehoorzaamheid is beter dan offers”. (1 Sam.15: 22)

Opvoering musical Saul in Amerongen.Schitterende foto’s van deze musical in de Hervormde Kerk te Amerongen kun je vinden op Google via het woord Amelekieten!

Saul komt op en vertelt dat de Amelekieten zijn verslagen. Maar Samuël is er helemaal niet van onder de indruk.

Sauls smoesjes

Saul:
Ha Samuël. Ik heb goed nieuws.
De Amelekieten zijn verslagen.
Ik heb precies gedaan wat God gebood.
Het volk en al zijn vee zijn dood.
God heeft geen klagen.

Samuël:
O ja, vertel dan eens
Ik hoor steeds blaten
Houd jij de geiten en de schapen bij je thuis?

Verder hoort Samuël koeien loeien (Saul: die kreeg ik cadeau) Tenslotte zegt hij: waarom heb je niet naar God geluisterd? Door de buit voor jezelf te houden ontneem je de buit aan God. Bovendien heb je koning Agag, de koning van de Amelekieten laten leven. Zo kun je geen koning zijn

 Is God wreed?

Waarom  heeft God deze verschrikkelijke opdracht gegeven? Ik noteer hier wat de bijbel er zelf van zegt.Ik begin met Deut. 25: 17 “Vergeet niet wat de Amelekieten u hebben aangedaan tijdens uw tocht  uit Egypte. Toen u uitgehongerd en uitgeput was, hebben ze gewetenloos en zonder enig ontzag voor God, de achterhoede overvallen, waarin de zwaksten zich bevonden.” De oproep de Amelekieten om te brengen  komt niet voort uit de haat tegen een bepaald ras of volk, (het is geen antisemitisme zoals van de nazis)maar hangt samen met het  beoefenen van gerechtigheid.

 Is het een vóór-afbeelding van het eindgericht? Een dergelijke laffe overval mag nooit ongestraft blijven.

Daarom moeten we goed in de gaten hebben dat de vijandschap van Amelek jegens het volk Israël een geestelijk karakter droeg. Amelek is nauw verwant aan Edom.Een opstandige geest tegen Gods verkiezing van Israël is kenmerkend voor Amalek-Edom.

Dat is het geval in heel de geschiedenis. Herodes van de kindermoord was een Edomiet. Haman, de joden hater over wie het boek Esther(3:1)  vertelt  was een Amelekiet., een afstammeling   van Agag!!

 

 Demonisch

De vijandschap van Amelek  had een demonisch karakter.

Daarom werd Saul als gezalfde van de HEER geroepen om de strijd aan te binden tegen Amelek.De strijd van Amelek tegen Israel was ten diepste een strijd tegen de Messias van Israël.

Deze strijd lag op hetzelfde niveau als die van de kindermoordenaar van Betlehem, Haman uit het boek Ester en Adolf Hitler in de vorige eeuw.Moet je dan niet je vijanden liefhebben?

 Bonhoeffer heeft het als een goddelijke opdracht gezien Hitler uit de weg te ruimen.

Saul is zich helemaal niet bewust dat hij God ongehoorzaam is geweest. Hij  antwoordt Samuel ”Mijn soldaten hebben de beste van de buitgemaakte schapen, geiten en runderen voor vernietiging gespaard om ze in Gilgal  te offeren aan de HEER uw God (1 Sam. 15:21) Koning Agag heb ik toch gevangen genomen en de rest van de Amelekieten heb ik toch gedood?!  Was dat nou zó verschrikkelijk dat hij als koning verworpen moest worden?

Bovendien had hij niet op die historische plek in Gilgal een mooi offerfeest gehouden? Toch proef je in de woorden van Saul een zee van verwijten. Ik ben heus niet aan die God van jou voorbijgegaan, Samuël. We hebben steeds het beste van de dieren uitgezocht om Hem te geven.Let er op wat in vers 21 staat:”te offeren voor uw God”. Was deze God dan niet de God van Saul? Waarom zei hij niet onze God?