A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Altaren in de kerk 5


Zie ook ;Altaren en Offerhoogten (1). Altaren en Gedenktekens (2), Altaren en Kanaänieten (3), Altaren en Israël (4) Altaren en Kerk (5) Altaren en  Muziek (6)

 

 Dit is het nieuwe  altaar in de R.K. kerk te Hoge Zwaluwe Boven het altaar zien we een crucifix.De protestanten kennen geen crucifix, want zij zeggen; Jezus is al opgestaan en Hij hangt niet meer aan het kruis. Toch staat ook bij deze christenen niet ons offer, maar het offer van de levende Christus in het middelpunt

In de kerken van de Reformatie staat  niet het altaar  centraal, maar de verkondiging van het Woord van God.Op de kansel ligt altijd de Bijbel Niet de eucharistieviering maar de opening van de Schriften is de gloeikern van de eredienst van de protestanten!

 

 

 

De Rooms-katholieke kerk kent ook vele rijk versierde altaren. Maar daar is het altijd  een zware tafel of verhoogde plaats in de kerk waarop tijdens de eucharistieviering brood en wijn worden geplaatst. Het woord ‘altaar’ betekent  :hoge offerplaats. \

Misoffer

 

Het is afgeleid van het Latijnse woord altus=hoog en ara= offerplaats. Het is altijd een plaats geweest waar offers gebracht werden. In de R.K kerk wordt dit een misoffer genoemd. Een onbloedige representatie van het offer van de Christus. Iedere kerk heeft altijd een hoogaltaar, dat gebouwd is in de lengteas van de kerk en gericht is op het oosten. Daar komt immers de zon op en Christus wordt  in de Bijbel  genoemd ‘de zon der gerechtigheid’ In de kerken van de Hervorming heeft de kansel  en niet het altaar een centrale plaats  en hebben niet de sacramenten ,maar heeft de verkondiging van  het Woord van God de eerste plaats. In de protestantse kerken ontbreekt doorgaans het altaar omdat de Protestantse gelovigen geloven dat het unieke offer van Jezus Christus niet herhaald  of opnieuw “gerepresenteerd’ hoeft te worden. In het Oude Testament wordt in de brand- en reukoffers al een  voorschot op dit offer genomen en gul en ruim uitgedeeld. Als Christus’ offer gebracht is, zijn geen altaren meer nodig. Daarom heeft de kerk van de Reformatie het altaar afgeschaft.

Altaar of kansel?

 

Er is  een groot verschil tussen de inrichting van een Rooms-katholieke kerk en een protestantse kerk. In de Rooms-katholieke kerk staat het altaar centraal en in de protestantse kerk  de kansel. Het grondpatroon van de Rooms-katholieke  kerkdienst  herinnert ons vooral aan de  oudtestamentische offerdienst in de tempel en een protestantse kerkdienst  heeft veel meer weg van de samenkomsten in een synagoge waar de schriftlezingen uit de Tora centraal staan. In een R.K. kerk is er altijd een altaar, zijn er priesters en is er sprake van het misoffer in de heilige eucharistie. In een kerkdienst van protestanten staat de verkondiging van het Woord  van God in het middelpunt  en speelt het altaar helemaal geen rol meer.