A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ankara.


. . . dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus

 

Augustus de keizer 

Waar vind je nog een herinnering aan keizer Augustus? Die vind je bij de kolossaal grote ruïnes van de tempel van Augustus in Ankara.

De locatie van deze tempel is een goed voorbeeld van de zegswijze 'de goden veranderen, maar de heilige plaats blijft dezelfde'

De Frygiërs vereerden  op deze plek  reeds de god Men.  De koningen van Pergamum stichtten hier een heiligdom voor Cybele.

Dit heiligdom werd opgevolgd door de tempel die was opgedragen aan Augustus en Roma. 

De Byzantijnen veranderden de tempel in een kerk.  Later bouwden  de moslims op de tempelresten een moskee. 

Volkstelling Luc. 2 

In die tempel werd het beeld van Augustus als  god en heer vereerd, hoewel hij dat zelf nogal overdreven vond. Daar tref je zelfs nog een verwijzing aan van de bekende volkstelling die hij heeft laten houden in de tijd van de geboorte van Jezus en waarover Lucas zo uitvoerig vertelt

Het is heel interessant op die hoge tempelmuur te lezen hoe ook dáár melding gemaakt wordt van de in Lucas 2 genoemde volkstelling die voor Jozef en Maria de aanleiding was naar Betlehem te reizen. Dit is toch wel één van de grote ontdekkingen van onze reizen door de bijbelse landen.

Op de muren van die tempel tref je bovendien  Latijnse en Griekse inscripties aan van al de heldendaden die Caesar Augustus op zijn naam heeft staan.   

Toen Octavianus bij de slag van Actium in 32 voor Christus zijn tegenstander beslissend had verslagen kreeg hij de absolute macht in het Romeinse rijk. Hij was de achterneef van Julius Caesar en hij is vooral bekend geworden onder de naam Augustus wat 'de verhevene' betekent.

Pax Romana

De volkeren waren de oorlog moe en zij waren de keizer Augustus heel dankbaar dat hij de vrede had hersteld na vele decennia oorlogvoeren. Deze vrede wordt genoemd de Pax Romana.

Uit dankbaarheid  voor de vrede die Augustus had hersteld heeft men een bronzen plaquette op het mausoleum van Augustus op het Marsveld in Rome aangebracht en gelijktijdig op de muren van alle tempels van Augustus een kopie van die plaquette. \

Alléén op die tempelmuur in Ankara is de  volledige tekst bewaard gebleven. Het zijn  inscripties met  de wapenfeiten van de goddelijke Augustus (res gestae divi Augsti).

Een totaal ander monument herinnert ons in Ankara aan nog een  groot staatsman:  het mausoleum van Mustafa Kemal Artaturk

Hij was de stichter en geliefde eerste president van de republiek Turkije. Nog meer dan elders in het land is op veel plekken in Ankara zijn beeltenis te zien. Ataturk riep in 1923 Ankara in plaats van Istanboel tot hoofdstad van de republiek uit.

 

Museum

 

In Ankara bevindt zich ook op de burchtheuvel het beroemde  Museum van Anatolische beschavingen. Ook daar troffen we vele herinneringen aan van volkeren en dictaturen die in de Bijbel genoemd worden. Ik  denk aan de Hettieten en de Assyriërs.

Wijnkruiken van de Hettieten

Ik vind dit het meest interessante museum van heel Turkije. Je kunt daar grottekeningen zien, die oermensen daar duizendendjaren geleden hebben aangebracht. Archeologen hebben aangetoond dat vanaf het eerste begin de mensen hebben geloofd in persoonlijke goden. Men heeft wel eens beweerd dat het monotheisme het eindpunt was van een heel lange ontwikkeling van animisme, via polytheisme naar monotheisme, maar de talloze  vondsten van standbeelden en beeldjes laten ons het tegendeel zien! Het heidense geloof in persoonlijke goden is een verwrongen echo van Gods openbarding!

De Hettieten  breng ik onder Hattusas uitvoerig ter sprake.  Zij zijn de eersten geweest die zich in de omgeving van Ankara hebben gevestigd. Later kwamen  de Galliërs  hier.  

Van hen stammen de Galaten af, die  Paulus in zijn brief aan de Galaten ter sprake brengt. Zie Galatië.

Beeld van de Klein-Aziatische moedergodin in het beroemde museum van de Anatolische beschavingen te Ankara. Zij is de voorloopster van de Frygische Cybele en de Efezische Artemis.Als de godin van de vruchtbaarheid baart zij hier zittend op een stoel met twee luipaardenkoppen. Dit beeld is 6000 jaar oud!!


Uit de archeologische vondsten die in Ankara tentoongesteld zijn, blijkt heel duidelijk dat de Hettieten van wie in de bijbel sprake is, geen volksstam in Kanaän  waren ,maar een volkerengemeenschap die  kon wedijveren met de macht der farao's.

Tijdens de regering van Ramses II kwam zelfs een Hettietenkoning naar Egypte om zijn dochter te laten huwen met de farao van Egypte.  Op de rotstempel van Aboe Simbel in het zuiden van Egypte kun je ook nog tot in details zien hoe alles is toegegaan.

In het museum zien we een grote rijkdom aan cultuurschatten.

De Hettieten  stonden in  een bepaalde periode in macht en cultuur op het zelfde niveau als Egypte. Beroemd zijn hun verdragen voor de bondgenootschappen met de vazalstaten die heel zorgvuldig vastgelegd waren.

De stijl van hun verdragen hebben dezelfde structuur als de verbondsteksten in Exodus. Van de Galliërs was er  helemaal niets te vinden.  Die waren bijzonder cultuurarm in tegenstelling tot de Hettieten.

Assyrische kleibrieven

In genoemd Museum van de Anatolische beschavingen zijn ook de brieven van kleitabletten te zien die Assyrische kooplui van uit de Assyrische handelskoloniën naar hun familie in Assyrië stuurden (negentiende eeuw vóór Christus , in de tijd van Abraham!) Heel interessant zijn daarbij de enveloppen van klei, compleet met zegel, waarin men de brieven verzond.

In de stad Ankara is er dus heel veel dat ons herinnert aan de bijbel!