A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Athene / Areopagus


 

De Areopagusheuvel  valt tegen.

Areopagus 

Er is nog een andere rotsheuvel  dan die van de burchtheuvel  Akropolis van Athene die erg bekend is geworden. Dat is een kale rots die bij de oude Grieken gewijd was aan de god Ares ,  die heuvel ligt even ten westen van de Akropolis. Het is de Areopagus (Hand. 17)

Buiten het archeologische park is elke vierkante meter grond benut voor huizenbouw inde smogstad Athene!

 

Wat leerden  de filosofen van de Areopagus? Zie bij Athene / Filosofen

Op de Areopagus knoopt Paulus op een meesterlijke wijze aan bij de belevingswereld van de Atheners. (Hand.17) Diep onder de indruk is de apostel gekomen van de vele beelden van de vele goden die vereerd worden. Hij is niet onder de indruk gekomen van deze beelden  als uitingsvormen van kunst, maar van het heidendom. Voor hem betekenden deze beelden de zichtbare uitdrukking van een geestelijk klimaat  van afgoderij en liederlijk gedrag. Het zijn twee werelden die elkaar ontmoeten op de Areopagus. De Areopagieten vinden Paulus maar een praatjesmaker. Maar Paulus begint zijn speech niet met een frontale aanval. Hij begint erg hoffelijk. Hij toont respect voor hun religiositeit. Hij oefent ook geen kritiek op het ethisch liederlijke  gedrag van de oppergod  Zeus. Hij knoopt aan aan wat ze nog niet weten: een altaar voor een hun onbekende God.”En dat is nu uitgerekend de God die ik ken en over wie ik ga vertellen”, zegt Paulus. Bovendien knoopt hij aan bij hun eigen literatuur en neemt een uitspraak van een van hun dichters  over.

Ze kreeg de naam Areo-pagus, heuvel van Ares. Voor die rots  bevindt zich een plateau, waar heel vroeger de rechtbank zitting hield. Deze rechtbank oordeelde over moordenaars.

Men zegt, dat ze daarom in de open lucht  vergaderde, opdat  de rechters niet met de moordenaar onder een dak hoefde te vertoeven. Die rechtbank kreeg de naam Raad van Areopagus, maar die naam bleef men ook gebruiken voor het plateau van de rotsheuvel van Ares. Later werd de rechtbank verplaatst naar de Koningshal aan de markt.

 Sommigen beweren nu dat de filosofen Paulus meenamen naar het gerechtsgebouw met die naam bij de grote markt, maar dit lijkt me zeer onwaarschijnlijk.

 Want in de eerste plaats blijkt de Areopagus een soort ontmoetinsruimte te zijn  voor  filosoferende heren van stand die wel eens iets wilden horen of meemaken. (Hand.17: 21).

 In de tweede plaats geeft Lucas geen enkele aanleiding te veronderstellen dat Paulus aangeklaagd werd. Als je vandaag als toerist op de top van de Areopagusheuvel staat, kun je nog wel heel vaag het rumoer van de mensenmenigte horen  beneden op het plein van de tempel van Hephaestus , maar het is toch een heel rustige plek, die je van de markt in tien minuten  bereikt. De Atheense wijsgeren zullen Paulus dus van de agora naar de Aresheuvel, (de Areopagus) hebben meegenomen om eens in alle rust met hem van gedachten te kunnen wisselen.

 Ik geloof er echter niets van dat - zoals de Nieuwe Bijbel Vertaling suggereert-  de geleerde hoorders dachten dat Paulus een toespraak hield over Jezus en een zekere godin die Opstanding (Anastasis) heette.

Die filosofen waren heus geen domme jongens en ze hebben drommels goed in de gaten gehad, dat Paulus met het Griekse woord anastasis geen godin, maar de opstanding van Jezus bedoelde en de opstanding der doden aan de randen der geschiedenis. (Hand. 17:32).