A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Atlassen van ee Bijbel


Atlassen van de Bijbel 

 

Assyrie

Egypte

Gazastrook

Paulus zendingsreis

 

Er zijn onlangs drie Bijbelatlassen verschenen die gericht zijn op verschillende doelgroepen en ook sterk verschillen in prijs. In de bijlage  Gulliver van het  het Nederlands Dagblad van 23 november 2012 zijn deze drie atlassen ook uitvoerig besproken door Dick Schinkelshoek. Ze bevatten overzichtskaarten, plattegronden en landsgrenzen.

Als u belangstelling heb t voor  Bijbelse plaatsen, zult u ook geïnteresseerd  zijn in Bijbelse atlassen. U kunt trouwens op onze site bij   Kaarten ook veel geografisch materiaal vinden. Ik neem de samenvatting van de recensie van Dick Schinkelshoek letterlijk over en geef een overzicht beginnend vanaf de goedkoopste atlas. Het blijkt dat koning Saul slechts een bergstaatje had en dat hij beneden de 600 meter weinig in te brengen had. Voordat David de Filistijnen in het dal van Refaïm verpletterend versloeg, waren de militair superieure Filistijnen heer en meester in de vlakten en op de westelijke heuvelruggen. Maar nu de drie genoemde bijbelatlassen

(1) Historische atlas van de Bijbel van Jan Barnes

Barnes is zeer gunstig geprijsd:vijftien euro voor zo’n boek is geen  geld. De lettertjes in de landkaarten zijn soms wel klein (hier en daar – per ongeluk-  ook  nog in het Engels).

(2)De grote Bijbelatlas van Berry I. Beeitzel

Deze is meer dan dubbel zo duur, maar geeft daarvoor wel veel extra geografische informatie en is in tegenstelling tot het boek van Barnes voorzien van een harde kaft – wat voor zware boeken geen luxe is.

 

(3)De geillustreerde Bijbel

 

Dit boek is niet alleen het mooiste en het rjkste, maar met 45 euro ook het duurste boek van het stel. Zoek je naar beeld bij de Bijbeltekst (voor eigen gebruik voor kringen voor jeugdwerk of wat dan ook ) dan moet je bij dit boek zijn (45 euro)

P.S. U kunt natuurlijk ook kijken naar de kaarten en plattegronden  op onze  website.