A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adem van God


Adem van God

Op de avond van die eerste dag kwam Jezus in hun midden staan. Ze hadden de deuren afgeloten omdat ze bang waren  voor de joden.Jezus zei: "Vrede zei jullie". Na deze woorden toonde Hij hun zijn wonden en zijn zijde; Jezus blies op hen en zei jullie ontvangen de heilige Geest. (Joh.20:22).  

 

 

 

 

65,000  mensen, vooral jongeren bezochten in 2013 de Pinksterconferentie in Biddinghuizen. Enkele dagen sliepen ze in tenten. Het kruis stond in het midden. De focus was gericht op de belijdenis van Christus Jezus. De tienduizenden waren ieder op eigen wijze beademd door Hem Hij was hun enige inspiratiebron.

 

 

 

Vinden jullie Pinksteren ook zo’n moeilijk woord? Christenen zeggen: "dan komt de heilige Geest van God wonen onder de mensen". Het gaat op Pinksteren om de uitstorting van de heilige Geest. Dat maakt het nog moeilijker. Wat is dat eigenlijk: de heilige Geest? Moeilijke vraag, hoor. Weet je hoe je een stofzuiger aan de gang krijgt? Natuurlijk weet je dat. Je moet de stekker in het stopcontact steken. Bij heel veel apparaten die we gebruiken hebben we elektriciteit nodig. Weet jij hoe je geluid uit een trompet krijgt? Een trompet heeft geen snoer die je in een stopcontact moet steken. Je moet er op blazen. Daarvoor heb je lucht nodig. Lucht is erg belangrijk. Maar je ziet het niet. Net als met de wind. Je bemerkt pas dat de wind er is, als je ziet dat de takken van de bomen heftig heen en weer gaan.

 

Je moet erop  blazen

Een trompet heeft jouw adem nodig om geluid te kunnen maken. Je moet er lucht in blazen. Veel dingen hebben lucht of wind nodig om te kunen functioneren. Een ballon heeft lucht nodig om te kunnen opstijgen. Een vlieger heeft wind nodig om van de aarde los te komen. Een molen heeft wind nodig om zijn wieken te laten draaien en een zeilschip heeft wind nodig om te kunnen zeilen.

 

Levensadem

Om te kunnen leven, heb je lucht, adem nodig. Het spreekwoord zegt als iemand sterft blaast hij de laatste adem uit. Het is opvallend dat het Griekse woord voor wind (pneuma) ook ‘geest’ betekent. Het Latijnse woord voor geest kennen we allemaal: spirit. Daarvan is het bijvoeglijk naamwoord spiritueel afgeleid en het zelfstandig naamwoord inspiratie.

 

Gods adem

Welnu: om in het Koningkrijk van God te kunnen leven, heb je Gods adem, Gods geest nodig. Dat is het wat gebeurde op het Pinksterfeest. Na zijn opstanding verscheen Jezus volkomen onverwacht in het midden van de discipelenkring terwijl ze nota bene de deuren hadden gesloten omdat ze bang waren voor de joden. Hadden ze soms Thomas al opgepakt? Thomas was afwezig. Waar is Thomas toch? Jezus beademde hen. Hij blies op hen (Joh20:22). Dat is een symbool van de Heilige Geest. Daarbij zei Hij: "ontvangt de Heilige Geest". Ze zouden op het Pinksterfeest beademd worden door de Heilig Geest van Jezus. Pasen en Pinksteren vallen op één dag als Jezus op hen blaast, hen beademd zogezegd. Dat is Gods inspiratie. De beademing met de Geest gebeurt door de Opgestane en nog niet door de Opgestegene. Dat gebeurt pas op het Pinksterfeest.

 

Sjaloom

Het is me opgevallen dat Jezus twee keer zegt:”Vrede (Sjaloom) zij jullie. Zo als de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie uit. Vrede met jullie". Dat is geen wens, maar Jezus spreekt deze woorden op een gebiedende manier uit. 'Mijn vrede zal jullie deel zijn'. Die vrede hebben zij nodig om het evangelie door te geven. De zonden zijn verzoend aan het kruis en de dood is overwonnen. Nu kunnen de discipelen erop uit gestuurd worden.

 

Jezus‘ identiteitsbvewijs

Jezus laat zijn leerlingen zijn doorboorde handen zien en zijn verwonde zijde. Die vormen zijn identiteitsbewijs. De Verrezene is de Gekruisigde. Het is zijn DNA. Geen twijfel mogelijk. De Heer is het Zelf. ‘Sjaloom zij jullie’, zegt Hij. Die Sjaloom hebben ze nodig voor hun getuigenis in de wereld. De leerlingen hadden zich verschanst achter gesloten deuren, maar Jezus stuurt hen er op uit met een opdracht. Daarvoor hebben zij de Vrede van Jezus nodig. Dat is de inspiratie van Hem.