A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Artemis actueel


 

Artemis actueel?

 

 

 

 “Oranje sleept de zege weg voor de poorten van de hel”

 

 kopte een krant met letters zo groot als chocoladeletters na een nipte overwinning van ons elftal op Mexico.  Sommigen zullen dit een schitterende metafoor vinden, maaar kan het ook zijn dat ons dierbare elftal hier de plaats van onze Verlosser heeft ingenomen en de wedstrijd een religieus karakter heeft gekregen? De grenzeloze uitbundigheid na deze voetbaltriomf  heeft ook veel weg van de reactie van de duizenden aanbidders van de godin Artemis als haar beeld in de maand mei in extase werd gedragen van haar tempel naar het stadstheater in Efeze.’Groot is de Artemis der Efeziërs’!

 

Triomfator en Overwinnaar!!

Jezus Christus heft door zijn dood en opstanding voor de poorten van de hel de de totale zege behaald over de demonische machten,  de duivel, de zonde en de dood. Hij heeft ons ook  beloofd dat voor ieder die in Hm gelooft, de poorten der hel  altijd gesloten zullen blijven. De triomf  van deze Triomfator.is hartverwarmend en duurzaam. Hij is Overwinnaar van alles  wat ons bedreigt,  bvenauwt of aanklaagt.De jubel over de overwinning van de opestane Heer klinkt overal in het Nieuwe Testament en schijnt als een watermerk op veel  pagina’s  door.

Jezus heeft op de berg der verzoeking de zege op de machten der duisternis behaald voor de poorten der hel. toen Hij de satan wegjaagde (Matt. 4:1-10)

 

  

 

 

De Artemis-cultus

 

 

In de Artemis-cultus gaat het om de dienst van natuurkrachten en levensdriften.   Het middelpunt van de dienst is de ontsluiering van het beeld voor de ogen van koningen, edelen en priesters uit heel Asia en Macedonië. Het gewone volk mag er niet bij aanwezig zijn als de zijden sluier van het beeld wordt weggehaald en Artemis zich laat zien in al haar pracht en heerlijkheid. Knielend in het stof wachten buiten de grote poorten van cipressenhout de Artemis aanbidders  totdat zij ook het beeld mogen zien. De Grieken worden het volk van het oog genoemd. Ze willen het beeld zelf zien, zoals ook enige Grieken aan Filippus vroegen : We willen Jezus wel eens zien.Hoor!! Daar is het geluid van de trompetten. Nu stromen  en strompelen de duizenden, lammen, blinden en zieken de tempel binnen om door het opzien naar Artemis, de vervulling van hun wensen te verkrijgen. Oorverdovende klinkt in een eindeloze herhaling van de duizenden tempelbezoekers “Groot is de Artemis der Efeziërs. Steeds luider en heftiger klinken de woorden totdat de eerste bezoekers uitgeput ter aarde vallen. Processie  Het theater in Efeze was net als de voetbalstadia in onze  tijd geschikt voor tienduizenden bezoekers. Ook daar speelde de adrenaline en massale opwinding een grote rol.