A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wanneer smadelijke godslastering?


Niet godslastering, maar smalende godsdienstlastering is strafbaar.

Er zal opgetreden moeten worden tegen 'smalende godslastering'.

Natuurlijk er is vrijheid van meningsuiting. Maar er zijn grenzen. 

Die grenzen heeft onze wet in de jaren dertig al aangegeven.

De oorzaak daarvan was de grove, antireligieuze propaganda van de communisten. Men wilde toen tegengaan dat burgers onnodig op hun ziel werd getrapt.

Het agressieve atheïsme is nu nog springlevend.

De geloofsovertuiging raakt de diepste identiteit van de mensen. Godslastering als zodanig is niet strafbaar. Het gaat om het kwetsen om te kwetsen.

Theo van Gogh

Theo van Gogh noemde Jezus Christus in een column 'de rotte vis van Nazaret'. en hij zelf zei "Ik geloof in het varken en ik noem het Allah". 

 Mensen die om hun uiterlijk of geaardheid worden beledigd, stappen gelijk naar een commissie van gelijke behandeling.

Maar je zou wel ongestraft mensen ten diepste kunnen kwetsen in hun geloof ?

In 1968 deed de Hoge Raad een uitspraak in het zogenoemde "Ezelsarrest". De schrijver Gerard van het Reve vergeleek de Schepper met een ezel waarmee hij seksuele handelingen wilde verrichten.

Volgens het hoogste rechtscollege was niet bewezen dat Van het Reve "de bedoeling had het als reëel gestelde hoogste Opperwezen neer te halen."

Strafbaar is hij die zich in het openbaar schriftelijk of mondeling door smalende godslastering op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat
 

Andere kant van de medaille
 

Paapse mis wordt in de catechismus een vervloekte afgoderij genoemd.

Is dat geen smadelijke godslastering? Mag je straks ook niet meer beweren dat Allah een afgod is ? Moslims mogen wel ingaan tegen de wet.

In islamitische landen  is eerwraak geoorloofd volgens de Sheria. 

 Islamitische normen gaan boven de Nederlandse wet. Je mag gewapend optreden tegen losbandigheid.