A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Godsverduistering leidt tot mensverduistering


De maan kan een zonsverduistering veroorzaken door tussen zon en aarde te gaan staan

Zo hebben wij het openbaringslicht verduisterd door onze hoogmoed

In deze ‘Zonsverduistering’ gaat het niet om een natuurverschijnsel

De diepste nood van de mens is dat hij het uitzicht op God heeft verloren

Wij zijn geen slachtoffers, maar veroorzakers van de grote verkilling

Als de mens het uitzicht op Gods Vaderliefde kwijt is, wordt het kil en donker

Dan wordt de mens teruggeworpen op zich zelf

Dan treedt er een mensverduistering op.

De mens heeft "God daarboven" niet meer nodig

Velen gaan vandaag "binnenwerelds" over God denken