A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gelukkig zijn is een gevolg zinvol functioneren.


Wat is geluk?

 

 Wat is de bijbelse weg naar het geluk? Dat zien we in Psalm 1.In de Statenvertaling is het eerste woord van de psalmen Wel-geluk-zalig. Een uitbundige drieklank. De NBG vertaling van 1951 begint met wel-zalig. Het geluk is weggevallen en we houden nog een mooie tweeklank over. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft alleen het moderne woord 'gelukkig' over.

Welgelukzalig wordt in ps 32 gekoppeld aan de schuldvergeving. Welgelukzali is hiuj, wiens overtreding vergeven wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens wie de Here de ongerechtigheid niet toereken.

 

Geluk is geen kwestie van hebben, (je moet maar geluk hebben) maar van zijn.

Gelukkig zijn is een gevolg van zinvol functioneren.

Gelukkig zijn is het gevolg van effectief  werken aan je uitdagingen.

If you can dream it, you can do it

De nieuwe liefhebbers van filosofie zijn op zoek naar ‘de maakbaarheid van het geluk’.

Het geluk aan de roulettetafel is het vreemde buitenissige geluk dat van buitenaf komt.

Het echt geluk komt van binnenuit 

Geluk is de werkelijkheid waarin wij de verwerkelijking van onze bestemming vinden

Geluk is iets anders dan genot zoals zegen iets anders is dan succes en

welzijn iets anders is dan welvaart

Een mens kan pas gelukkig zijn als hij zichzelf kan vergeten.

Geluk is de verwondering van Pipo de clown die kan zeggen: Dag vogels, dag bloemen!

Geluk is nooit los verkrijgbaar. Het komt altijd met iets anders mee, b.v. de voldoening dat ons iets gelukt is.

Geesteszieke mensen zijn niet gelukkig, want de verbondenheid met anderen en het andere ontbreekt. Therapie is daarom altijd gericht op herstel van die verbondenheid met anderen en andere dingen om  de zieke  heen.

Therapie is daarom altijd eerst arbeidstherapie

Geluk is de tweelingzuster van de liefde.

Waar liefde wegebt, verdwijnt het geluk