A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gehandicapten


 

Meer mens met gehandicapten 

 

Wij hebben de gehandicapten nodig om echt mens te zijn.

Zij doen een beroep op het beste dat wij kunnen geven:onze liefde.

De gehandicapte heeft natuurlijk ook onze verzorging nodig, maar het is ook waar dat wij gezonden mensen hem niet kunnen missen.

De Nazi’s ruimden de gehandicapten op.

Ze sneden in eigen vlees. Zij werden machomannen en misten wat wezenlijk is voor de mens mededogen met anderen.

Als wij gehandicapten, zwakken en gebrekkigen uit de weg gaan missen wij de mogelijkheid om meer mens te worden.

Dan worden we onmensen.

Een mens zonder liefde is een onmens.

 

Surdus is doof in het Latijn. En absurdus is stokdoof dus absurd. Als we nooit luisteren naar gehandicapten zijn wij absurd

Wat hebben we nodig om echt mens te zijn?

Roem en beroemdheid? Rijkdom en gezondheid? Nee, drie dingen zijn nodig.

 

Contact met God. die Liefde is. Hij bezit geen eigenschap die liefde is. Hij Is Liefde.

Dat heeft Hij laten zien in Jezus Christus.

Hoe krijgen we dat contact? Door te luisteren naar de Stem die zegt: ik houd van jou.

Bidden is niet allereerst van alles vragen, ik zou zo graag dit of dat willen hebben, maar bidden begint met luisteren, met het bewustzijn dat wij door God bemind worden.

Er is veel rumoer om ons heen.

Maar innerlijk zijn we zo leeg. We horen wel een kakofonie van vele stemmen.

Het eerste nodige is luisteren naar de stem van God Hij spreekt jou aan:Ik houd zielsveel van jou. Ik heb je lief. Dat i. Echt luisteren leer je oefen je in de gemeenschap. Je leert luisteren met het oude Israël.

En dan is er nog het derde aspect. Echt luisteren vraagt ook gehoorzaamheid. Israel moest naar de HEER luisteren is  zijn geboden onderhouden.

Het Latijnse woord voor luisteren is audire.

Nauw daarmee verbonden is obaudire= gehoorzamen. Echt luisteren is ook gehoorzamen..

Audire = luisteren

En wat is het tegenovergestelde? Dat is surdus( in het Latijn doof).En wat is dan absurdus.? Dat is stokdoof.

De meeste mensen groeien geestelijk van surdus naar absurdus. De vraag is hoe komen we van doof tot luisteren en van stokdoof tot gehoorzamen??

Wat hebben we nodig om geestelijk volwassen mens te zijn? Jezus zegt niet:

Zalig zij die voor de gehandicapten zorgen, zalig die mensen die verdriet hebben troosten,maar zalig zijn de armen van geest, zalig de treurenden, zalig de gehandicapten.

Zij verspreiden de zegen van God.

Zij leren ons dat het niet gaat om gezond te zijn, vitaal te zijn er goed uit te zien.

Dat eist de wereld  Je moet vlot en mooi zijn, slank zijn en een levenskrachtige uitstraling hebben.

God zegt: Jij bent mijn geliefd kind. Ik houd van jou.  

Spinoza zei  de mensen worden geplaagd door een Horor vacui, een angst voor de leegte.

De leegte van de moderne mens dat hij voelt en ervaart dat hij niet zo knap en rijk is als de ander en daarom maakt hij zich steeds drukker om die leegte weg te werken  

Als ik aandacht heb voor de gehandicapte, voel ik dat ik zelf ook in zeker opzicht gehandicapt ben, gebroken, kwetsbaar en afhankelijk, met een gebrek.

Met alle gehandicapten zullen we moeten leren kwetsbaar en afhankelijk te leven. om mensen Gods te worden.

Zo worden we gezegende mensen en ervaren de aanwezigheid van God.