A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Geestesgaven


 

Charismata

Er wordt de laatste tijd  veel gescheven en gesproken over de gaven van de Heilige Geest.

Die schrijfsels en geschriften hangen vaak samen met een nieuwe aandacht voor de zogenoemde charismatische beweging.

Deze beweging wil nadruk leggen op de gaven van de Heilige Geest.

Maar wat zijn dan toch die gaven van de heilige Geest? Dikwijls denken de gelovigen daarbij  dan  aan  exotische, buitenissige en bovennatuurlijke zaken, zoals bijvoorbeeld gebedsgenezingen, tongentaal, wonderen, bijzondere gebeurtenissen, sensationele dingen enz.

Met bovennatuurlijk wordt meestal bedoeld  bepaalde acties waarbij het natuurlijke is uitgesloten.

 

Alleen bovennatuurlijk?

 

Bovennatuurlijk en natuurlijk zijn echter geen tegenstellingen. Meestal worden de gaven van de Heilige Geest niet gezocht in alledaagse gewone dingen maar in buitengewone dingen. Ik vind dat niet terecht.

We zullen vooral aan vier zaken moeten denken.

Christocentrisch

Mensen die de gaven van de Heilige geest ontvangen hebben zullen altijd Christus in het middelpunt plaatsen. Jezus heeft eens gezegd dat de Heilige Geest niet namens zichzelf zal spreken.

Maar namens God. Namens Jezus. Alles wat Hij ons bekend maakt heeft, heeft Hij van Jezus zelf gehoord.(Joh. 16:14).

 

We moeten  de activiteiten van de Geest niet losmaken van Jezus. De Geest werkt altijd christocentrisch. Hij is actief vanuit Jezus en Hij stelt Jezus centraal.

 

We mogen die activiteiten van de Geest óók niet losmaken van de gewone alledaagse dingen.

 

Ook natuurlijke gaven

 

 De gaven van de Heilige Geest zijn geen bovennatuurlijke verschijnselen., die helemaal los staan van capaciteiten die mensen hebben.

In de tijd van Jezus hadden mensen andere capaciteiten en gaven en noden dan tegenwoordig. Ze behoren bij de schepping zoals God die bedoeld heeft.

Alleen die schepping is niet overal en altijd hetzelfde.

In de tijd van Paulus waren glossolalie en klanktaal ook bekend bij de heidense Korintiërs. En de heilige Geest heeft die taal ook gebruikt bij de eerste gemeenten. Ze vormen het herstelwerk van Gods schepping.

 

Ook via internet en e-mail 

 

Vandaag de dag maakt de Heilige Geest ook gebruik van Internet en email. Je mag de gaven van de Geest  niet losmaken van wat gelovigen kunnen denken, doen en schrijven in een bepaalde tijd

Daarom zijn die gaven niet altijd en overal hetzelfde.

Alle religieuze bewegingen hebben in het begin iets uitbundigs

Dat is ook een bepaalde wetmatigheid. Als iemand nu een  boek schrijft vanuit het geloof, kan de inhoud ook het resultaat zijn van de gave van de Geest aan de schrijver.

 

Ook verpleeegkundige en pianist

 

 

 

Het werk van een verpleegster in het ziekenhuis en de pianist achter de piano kunnen geïnspireerd zijn door de Heilige Geest.

 

 

Niet geestelijker maar menselijker!

 

De Heilige Geest wil ons niet geestelijker maken, maar menselijker. Het grote voorbeeld voor ons is Jezus zelf. Niemand op aarde was zo begiftigd met de gaven van Gods Geest als Hij.

Maar ook niemand was zo menselijk, zo barmhartig en met ontferming bewogen als Jezus!

Jezus was geen verklede God. Hij is de ideale mens en toch ook God zelf

Bij de gave van de Heilige Geest is God de Soevereine, die uitsluitend beschikt over de Geest en deze uitdeelt.

Wij kunnen die Geest niet claimen.

Niemand mag de gave van de Heilige Geest beschouwen als een persoonlijk bezit.

 

Onderpand 

 

 

De gave van de Geest is ook een onderpand, een voorschot van de heerlijkheid die we straks allemaal zullen krijgen.

Wat God bedoelde bij de schepping (de ware menselijkheid) en wat hij herstelde in Jezus zal Hij voltooien bij de terugkeer van Jezus.

 Bij de gaven van Gods Geest zullen we moeten denken aan liefde, vreugde,  overgave, trouw enz.

Ze vormen een voorproefje voor de nieuwe mens die we zullen zijn in de toekomst.

Maar de gaven de Heilige Geest hoeven niet hetzelfde te zijn als in de tijd van Jezus. Waarom zou de Heilige Geest zich niet aanpassen aan mogelijkheden in andere tijden en culturen? Ja de Geest is dezelfde gebleven, maar buitenmedische genezingen waren in Jezus tijd noodzakelijker dan in onze tijd en in de tijd van Paulus kwam glossolalie ook bij heidenen voor.

We mogen de tijd van  Jezus niet gelijkstellen met die van ons.

Jezus is zelfde gebleven maar de tijden zijn veranderd! Je hebt nu allerlei medische uitvindingen. Werkt de heilige Geest ook niet dáár door? Was Rembrandt een christen? Was Braille een christen? Die vraag moet je niet stellen. Wel is duidelijk dat Rembrandt en Braille tot een cultuur behoorden die diepgaand door het christendom was beïnvloed.

Het werk en de gaven van de Heilige Geest werken ook door in de cultuur en maken gebruik van de mogelijkheden in die cultuur. Braille heeft met de uitvinding van zijn brailleschrift meer voor de blinden gedaan dan Jezus. Maar de Geest van Jezus werkte door in onze cultuur.

Jezus heeft ons geleerd omlaag te kijken. Dat werkt door in de huidige zorginstellingen, die andere religies niet kennen.