A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Geloven als kennen


 

God kennen mogelijk?

Kunnen we geloven omschrijven met het werkwoord kennen?

Kunnen wij God kennen?

De agnost zegt: we kunnen God niet kennen.

Kennis wordt immers meestal verbonden met natuurwetenschappelijke kennis.

Daarbij krijg je kennis via theorie en experiment.

Er is ook een breder begrip van kennis mogelijk.

Je kunt je insteek nemen in de belevingswereld

 

Omgangskennis

Je leert iemand ook kennen door met hem om te gaan. Dat is omgangskennis.

Dat is ontmoetingskennis

Het hebreeuwse woord  'yada' (bekennen) wordt ook gebruikt voor de seksuele omgang tussen  man en vrouw

God kennen is geen zaak van rustige beschouwing.

We kunnen God wel kennen. Dat is geen abstracte kennis. Maar kennis door beleving en levenswandel,

 En hieraan onderkennen wij dat wij Hem kennen indien wij zijn geboden bewaren.

 

Gebrekkig kennen

Het is echter een kennen 'ten dele'.

Nu zien we nog door een spiegel in raadselen

Een spiegel nodigt uit en doet kennen. In de antieke oudheid was men gefascineerd door de spiegel.

Je kunt een voorwerp via weerkaatsing in een spiegel beschouwen.Je ziet  het niet direct maar indirect

De antieke spiegel die Paulus op het oog had, was niet zo nauwkeurig als de gladde passpiegel van nu.

Men kende alleen  spiegels van gepolijst metaal

Het beeld dat je in zo’n spiegel zag, was onderhevig aan allerlei vervormingen.

Het was vager en grilliger.Het gaf geen volkomen beeld.

Dit beeld van de spiegel gebruikt Paulus voor onze kennis van God.

Het beeld van God dat wij opvangen is niet volkomen, het vertoont gaten, lege plekken

Christelijke Godskennis is wel voldoende om mee te leven, maar het is ook beperkt en begrensd.

Christus de spiegel van onze verkiezing.

Om te weten of je een kind van God bent, hoef je slechts in die spiegel te kijken