A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Golgota


 

Ja Amen ja, op Golgota 

De heuvel Golgotha is de plaats waar Jezus is gekruisigd en gestorven.

We zingen daarvan in het bekende lied Ja, amen, ja, op Golgotha, stierf Hij voor onze zonden.

De walgelijk-bittere beker van toorn zoals God klaarmaakt voor zijn vijanden moet Jezus drinken. (Marc. 10 : 38).

Hij zal kokhalzen van afschuw bij elke slok, en toch doorzetten totdat hij helemaal leeg is.

Hij zal diep onderwater gaan, zo diep dat hij werkelijk geen adem meer zal krijgen. Al Gods woede zal over hem heen spoelen.

Hoofdschedelplaats

De Aramese naam Golgotha betekent hoofdschedelplaats.

Het was een kale heuvel die de vorm had van een hoofdschedel.

De Latijnse naam is Calvaria. Vroeger dacht men dat die heuvel een executieplaats van de Romeinen was. Een trieste plek.

De omgeving van Golgotha was helemaal niet zo triest. Ze lag vlak bij de  poort Genath wat Tuinenpoort betekent.

Het was een gebied waar de Joden tuinen hadden en frisse lucht zochten na een warme dag in de bedompte ruimte van de ommuurde stad.

Bij tuinen moeten we niet denken aan volkstuinen of kruidentuinen , maar aan boomgaarden, olijvenhoven en wijngaarden.

In het jaar 70 zijn alle bomen rond deze heuvel gekapt tijdens het vijf maanden durende beleg van Jeruzalem door de Romeinse legers, die het hout nodig hadden voor duizenden kruisen.

Ook de houtopstanden in de hof van Jozef van Arimathea zijn toen gekapt.

Nachtwaker

Het was gewoonte om in die tijd de boomgaarden te bewaken. Dat was de taak van de nachtwaker.

Zo moeten we het woord in Johannes 20 : 15 ook vertalen, dat in de NBG Bijbelvertaling  ten onrechte( naar nu blijkt) is vertaald  met het woord:”hovenier”.

In de maand waarin Jezus gekruisigd werd, had een hovenier of tuinman in de boomgaarden niets te doen. De bomen moesten juist in die tijd met rust gelaten worden.

Nu bezat Jozef van Arimathea vlak bij Golgotha een rotsgraf (Joh. 19 : 41).

We lezen in Johannes 20 : 1 trouwens ook dat Maria van Magdala  naar het graf ging, terwijl het nog donker was. Wat zou een tuinman daar in het donker moeten doen? 

Het is wel zeker dat Jozef van Arimathea (raadsheer van het Sanhedrin) , zijn collega’s een slag vóór is geweest, toen hij een nachtwaker inhuurde om het nieuwe graf in zijn olijvenhof te bewaken.

Nu: binnen de muren

De plaats van Jezus’ kruisiging en zijn verrijzenis ligt nu binnen de stadsmuren.In de tijd van Jezus lagen Golgotha en het rotsgraf echter even buiten de tweede noordelijke muur van Jeruzalem.

Golgotha lag zelfs zo dicht bij die stadsmuur dat de Joden die over de muur liepen heel goed de woorden konden lezen, die Pilatus boven het kruis had laten aanbrengen.

Dat was trouwens ook zijn bedoeling!!