A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Grieks


Taal van het Nieuwe Testament 

 Waarom is het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven?

Op één na waren toch alle schrijvers van het Nieuwe Testament Joden?

Paulus was een echte Jood, maar hij schreef altijd in het Grieks.Hoe komt dat ?

In Tarsus heeft de kleine Saulus( zo heette hij toen nog) het Grieks geleerd.

In het ouderlijk huis werd Aramees gesproken, in de straten van de stad was Grieks de voertaal.

Volks-Grieks

Daarbij moeten we  niet denken aan het klassieke Grieks, dat gesproken werd in Athene,maar aan een vereenvoudigde vorm van deze taal, het zogeheten koinè-Grieks Een soort volks-Grieks

Dit koinè-Grieks was in de landen rond de Middellandse Zee de omgangstaal van zeer veel bewoners.

Ook in Jeruzalem zal Paulus regelmatig Grieks hebben gesproken

Daar woonden ook tal van Grieks sprekende joden (Hand. 6 : 9)

De Joden uit Cilicië (waar Paulus vandaan) kwam hadden daar zelfs een aparte synagoge.

Taal van de diaspora

Het Grieks was voor de Joden in de verstrooiing (diaspora) de taal van het dagelijks leven.

Men hield de godsdienstoefeningen in de synagoge in de Griekse taal.

Men las de heilige Schriften ook vanuit de zogeheten Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament.

Hoe komt het toch dat de meeste bewoners van de landen rond de Middellandse Zee Grieks spraken?

Daarvoor zijn twee redenen te noemen.

Ionische Grieken

In de elfde eeuw vóór Chr. hebben Ionische Grieken zich aan de kusten van Klein-Azië gevestigd.

Deze kolonisten hebben een bloeiende cultuur gesticht.

Verder werd het Grieks door de veldtochten van Alexander de Grote verspreid

Veel soldaten die in de legers van Alexander de Grote gediend hadden, vestigden zich als kolonisten

Ze gingen wonen in de onderworpen regio's

Op die wijze werd het Grieks een wereldtaal en werd het ook de voertaal in de stad Tarsus

Twee soorten Joden

In de gemeente van Jeruzalem waren twee soorten Joden.

De Griekssprekende Joden, de zogenoemde hellenistai die uitsluitend Grieks spraken

Daarnaast had je de Hebreeën. Dat waren Joden die een Semietische taal spraken

Onder die hellenistische joden is een vervolging uitgebroken waar Saulus ook aan meedeed