A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Godsdienst als middel tot zelfverlossing


 

In alle godsdiensten (behalve in het christelijk geloof) staat de  zelfverlossing centraal.

In de niet-christelijke godsdiensten is de mens de bewerker van eigen zielenheil.

In de niet christelijke godsdiensten  gaat het altijd over zelfredzaamheid.

De moslim zegt Herhaal de woorden Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet,

Onderhoud de vastentijden in de maand Ramadan en geef aalmoezen aan de armen.

De hindoepriester zegt: kom de regels van de kaste na, ga baden in het water van de Ganges,

Sticht een tempel voor de goden en dan is het mogelijk in een dier of vrouw de reïncarnatie te ontkomen

De boeddhist zegt: vergeet dat ge een lichaam hebt, wordt onverschillig tegenover het lijden,dan kunt ge misschien het Nirwana binnengaan

De confucianist zegt: bestudeer de heilige klassieken en leer de regels der gerechtigheid, maar red je zelf.

De Bijbel zegt: geloof in Jezus Christus en ge zult behouden worden!