A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

One-liners over het geloof


 

Het christelijk geloof is een vogel die al zingt als de nacht nog donker is

Opgetogenheid van het  christelijk geloof is anders dan de opgewondenheid van het heidendom

Voor sommigen is het christelijk geloof een steenpuist die uitgedrukt moet worden

Voor velen is je geloof belijden een verouderde strategie als de Hollandse waterlinie

Er is vandaag een onzekerheidscultus Bent u ook zo onzeker? Zeker!

Wij zijn gegrepen worden door de geweldige en overweldigende  werkelijkheid van Christus

Dit geloof  brokkelt en bladdert steeds verder af

Waar de vlam van het geloof is, is ook de rook van de twijfel

Het christelijk geloof wordt vaak gebrandmerkt als een fossiel uit een gemummificeerd verleden

Het geloof moet circuleren in onze bloedsomloop

We kunnen het geloof niet automatiseren

Er is een belijdeniskant aan het geloof, een beleveniskant en een doe-kant.

Gelovigen mogen hun stamelende, stotterende stemmen invoegen in het koor der engelen

Ons geloven is altijd geloven tegen de schijn der dingen in, geloven desondanks.

Buiten de dampkring van het geloof is er slechts het luchtledige van de zinloosheid

Het christelijk geloof is niet allereerst onze godsdienst, maar Gods dienen van ons