A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gebeden in one-liners


 Gebeden in one-liners

 

Wij bidden voor allen,

Die leven onder het schrikbewind van de moderne farao's

die lijden onder de gesel  van de honger

Die geen mens meer hebben om voor te leven en geen doel meer om voor te werken.

Medemensen met diepe krassen in hun ziel en scheuren in hun levensgeluk

Mensen met teleurgestelde verwachtingen en gekrenkte hoop

Mensen die in de war zijn gekomen of in de knel zijn geraakt.

Danken u dat onze namen staan ingeschreven in het register van de hemelse burgerstand

Leer ons weer te geloven dat we koningskinderen en bruiloftsgasten zijn

Als de Geest uw Woord niet beademd en beaamd, blijven we horen doof en ziende blind

Onze aarde is een broedplaats van liefdeloosheid en een kweekvijver  van ongerechtigheid.

Danken u dat we vaste voet onder de voeten hebben en een geestelijk dak boven ons hoofd

In de vloedzee van uw oeverloze liefde zal de dood slechts een zandkasteel blijken te zijn.

Leer ons het evangelie als bij estafette door te geven,

ontstoken aan de eeuwige vlam van uw liefde

Wij vormen geen begrafenisstoet, maar een bruiloftsoptocht van feestgangers

Sluit ons aan op de krachtcentrale van uw eeuwige liefde

U ziet wat onder de waterspiegel  van ons bewuste leven is verborgen

Verleen ons uw genade om uitsluitend van genade te leven

Dat we in het geschetter en geschitter van deze dagen in ootmoed leven

Dank u dat we geen reizigers zijn met onbekende bestemming,

maar  pelgrims naar de Lichtstad, bedevaartgangers naar het Nieuw Jeruzalem

Met Mozes op de Nebo zien we het beloofde land wel, maar uit de verte

We mogen geloven dat onze namen staan opgetekend in het Boek des Levens,

Het receptiealbum van Uw Koninkrijk

Allen die lijden onder verstoorde en verbroken relaties

Wij zijn  tegenliggers, die het tegemoetkomend verkeer met vol licht verblinden

Uw liefde is hardnekkig, hartgrondig en hartverwarmend

In de gestalte van Jezus Christus bent u onze Allernaaste geworden

Infecteer ons met uw barmhartigheid zodat de waakvlam  van de liefde niet  uitdooft

Bewoon ons met uw Geest, en leer ons te luisteren naar uw stem

Schud ons wakker als we zijn ingeslapen

Grijp ons in de kraag als we dwaalwegen zijn ingeslagen

Toon ons uw vriendschap en vriendelijkheid en maak uw stille ommegangen door ons leven

Er zijn  zoveel  schroeiplekken, brandhaarden en slagvelden  op deze wereld

We zijn ontdaan en ontstemd over alles wat we om ons heen zien

We weten dat we door het geloof in Christus deel hebben aan die andere werkelijkheid

Mogen wij door uw Geest handlangers zijn van Christus' barmhartigheid

Zonder uw Geest zijn we als een brandhout dat verkoold en zwartgeblakerd is.

U maakt de massamens tot enkeling en u geeft de naamloze een naam.

Als de vlam van de hoop is uitgeblust, de kaars van het geloof  gedoofd

Als  de fakkel van de liefde niet meer wordt doorgegeven wordt het donker

We denken aan visueel gehandicapten en mobiel gestoorden

Aan allen die meegezogen worden in het moeras van een geestelijk nihilisme

Ontferm u over allen die zich in de draaikolk van de twijfel   bevinden

Ondanks onze maskers en make-up zijn we melaats van de zonde

Geef dat ons leven  vruchten mag dragen voor uw eeuwigheid als de grote zomer komt

We denken aan allen die een flets en vreugdeloos leven leiden

Geef dat we in de kakofonie van vele stemmen de stem van de goede Herder mogen horen.

Laat de levende Christus het hitteschild zijn, dat ons beschermt tegen uw brandende toorn

Wij danken U dat Jezus Christus Overwinnaar is over alle machten die ons bedreigen

Verbijsterd  zijn we door de dreunende hoefslag van de apocalyptische ruiters

het rode paard van de oorlog,zwarte paard van de armoede en  vale paard van de dood

We verstoppen ons voor u en ontvluchten uw nabijheid

Danken u dat we zijn uitgenodigd voor het grote bruiloftsfeest

Voor velen is de wijn van het geluk opgeraakt en leiden een vreugdeloos leven

Voor piekeraars, tobbers, angstige, eenzame, en zwaarmoedige mensen bidden wij U

Voor allen die in de schaduw en de schemer van geheimzinnige machten leven

We zijn in uw handpalmen getatoeëerd, U geeft naamlozen een naam

Raak ons aan met uw Heilige Geest

Bewoon ons met uw nabijheid

Troost ons met uw liefde

Wij bidden om een reanimatie, een geestelijke opwekking in onze kerken

We denken aan mensen wier huwelijk schipbreuk heeft geleden,

Wij zijn zulke verkreukelde en kwetsbare mensen

U maakt uw stille ommegangen door huizen en harten

U maakt de massamens tot enkeling voor u en geeft zin aan wat ons zinloos voorkomt

U bewoont een ontoegankelijk licht  en U  bent een verterend vuur

U bezocht ons in een Mens die weet wat het is om mens te zijn op aarde