A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Genieten mag


Kunnen wij mensen nog wel genieten?

Genieten is een opdracht.

Geniet van het leven zegt de Prediker.(9:7)

Calvijn schreef als antwoord op de vraag”Waarvoor is de mens geschapen? “Om de Here God te dienen en altijd van Hem te genieten”.

Mensen die bekend zijn als echte levensgenieters, kunnen dikwijls  niet genieten.

In het Hebreeuws is het woord voor genieten een intensieve werkwoordsvorm van het woord ‘zien’ Genieten is intensief zien.

 Genieten is daarom ook je in iets vermeien.

Genieten is zó intensief iets zien dat je erin opgaat, dat je je erin verliest.

Genieten is niet naar je toehalen, grijpen wat je maar grijpen kunt.

Genieten is loslaten. Loslaten wat je benauwt. Loslaten waarover je piekert.

Genieten is leren de lege handen van het geloof op te heffen. Je overgeven aan Gods oeverloze genade.

Pas wie loslaat begeeft zich op de weg van het genieten.

We denken dat we de dingen in onze macht moeten houden om te genieten. Het tegendeel is waar.

Iemand zei eens: Als ik geniet voel ik mij schuldig. Genieten mag. God heeft deze wereld geschapen tot vreugde