A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Niets moet en niets is verschrikkelijk.


We moeten anders gaan denken! 

 

Er zijn drie gedachten die we  beslist kwijt moeten raken:

De gedachte  perfect te moeten zijn, dat anderen mij aardig moeten vinden, dat alles mij moet meezitten.

Die kunnen we alleen bestrijden door rationele ideeën en gedachten.

Rationele gedachten zijn als ik denk: niets moet en niets is verschrikkelijk

Gedachten zijn betwistbaar, gevoelens niet.

Het zijn je gedachten die je gevoelens bepalen. En niet je gevoelens die je gedachten bepalen

We moeten dus anders gaan denken

Je kunt soms heel  boos zijn of heel bang.  Vraag je af:

Waarom maak ik me boos, waarom maak ik me bang?

Er zijn gezonde en ongezonde emoties

Angst, depressie zijn ongezonde, bezorgdheid, teleurstelling zijn gezonde emoties.

Er is een groot verschil tussen observatie en interpretatie.

Dat deze klus vandaag klaar  moet zijn en het verschrikkelijk is als ik hem niet afmaak is mijn interpretatie

We moeten eerst  goed leren kijken en dan pas interpreteren.

Onze interpretaties zijn dikwijls fout: wat een ramp, verschrikkelijk, afschuwelijk.

Dit rampdenken heeft een negatief effect op onze gevoelens.

Engelsen noemen dit ‘awfullizing’.

De bril waarmee we kijken bepaalt onze gevoelens