A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hoe gedragen we ons?


 

Spiegel en weerspiegeling

Het gedrag van anderen ten opzichte van ons is vaak een weerspiegeling van ons gedrag ten opzichte van hen.

Als wij vriendelijk zijn tegenover ander zijn zij ook vaak vriendelijk jegens ons. Dat geldt ook van agressief gedrag.

We gedragen ons in overeenstemming met de indruk die we bij anderen willen wekken

Mensen die gauw gekwetst zijn, zijn erg kwetsbaar

Ze kwetsen  anderen  heel vaak

We verbergen onze ware aard achter maskers die we opzetten 

We verschuilen ons achter  de make-up die we aanbrengen

We camoufleren onze schaduwkanten

We moeten niet altijd zeggen wat we menen, maar wel menen wat we zeggen

Het gedrag van anderen is  vaak een weerspiegeling van ons gedrag ten opzichte van hen

Als wij tegen hen glimlachen, hebben zij de neiging dit ook te doen.

Als wij vriendelijk zijn tegen hen, zijn zij het  dikwijls ook

Als wij agressief zijn tegen hen, zij dikwijls ook

Aangeboren of verworven?

Is het gedrag aangeboren (erfelijk bepaald) of verworven?

Gekooide dieren vertonen hetzelfde neurotische gedragspatroon als mensen in kleine ruimte

Zonder voldoende levensruimte worden we prikkelbaar en agressief

Wordt de mens bepaald door zijn erfgoed of door zijn omgeving?

Is de mens een veredeld zoogdier, een naakte aap of  kopie  van zijn omgeving?

Bijbel zegt dat de mens aanspreekbaar is een aangesprokene en aansprakelijk

We leven niet in een menagerie

Mens echopput omgeving of naakte aap?

De mens is ook geen echoput van zijn omgeving

Hij heeft iets eigens.  Hij is mens voor Gods aangezicht.  Adam, waar ben je?

Hij mag bekleed zijn met de gerechtigheid van de Levende.

Het grote twistpunt bij de gedragsonderzoekers is de vraag of het menselijk gedrag in hoofdzaak aangeboren of verworven is.

Sommige gedragsonderzoekers beschouwen het menselijk en dierlijk gedrag vooral erfelijk bepaald. Het  gedrag van de dieren zou al  bepaald zijn door de in de cel kernen thuis horende chromosomen.

Zet men b.v. in een opgezette bunzing een luidspreker die het piepen van de jongen van den kalkoen uitzendt, dan neemt de kalkoen hem beschermend onder zijn vleugels, hoewel hij een vijand is van de kalkoen.

Via prikkels en mechanismen gaan dieren met elkaar om Niks geen invloed van de omgeving ?

Desmond Morris is daarentegen van mening dat juist de omgeving in hoge mate bepalend is voor het gedrag van mens en dier.

Gekooide dieren vertonen hetzelfde neurotische gedragspatroon als mensen in een sterk verstedelijkte omgeving. De mens die evenals het dier niet voldoende  levensruimte heeft, wordt prikkelbaar, agressief en vertoont een geheel ander gedragspatroon.

Is de mens een veredeld zoogdier ? Is de wereld een “human zoo” en de mens een “naakte aap” ? Lijkt hij op het dier dat klauwen heeft en de ander beschadigen kan ? Worden de menselijke relaties bepaald door onze erfelijke aanleg, onze driften en instincten of door de omgeving ?

Wordt een mens ten diepste bepaald door wat in hem is, (zijn erfgoed) of door wat om hem heen is (zijn omgeving) ?

Mens zijn is aansprakelijk zijn

In beide zaken zit een grote kern van waarheid, maar ten diepste wordt de mens bepaald door het feit  hij aanspreekbaar is, een aangesprokene is en aansprakelijk gesteld is. Mens voor Gods aangezicht. Adam, waar ben jij ?

We leven niet in een menagerie en de mens is ook geen echoput van zijn omgeving. Hij heeft iets eigens.

Hij is meer dan een naakte aap. Hij mag bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus.