A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Het is belachelijk te denken dat wij kunnen bewijzen dat God bestaat


Weet je dat er verschillende godsbewijzen zijn? Het is vooral Thomas van Aquino geweest die heeft willen bewijzen dat God bestaat. Hij dacht: de wereld, (het universum) moet toch ergens vandaan komen? De wereld is toch niet zomaar ontstaan  als een duveltje uit een doosje? Alles wat beweegt is toch door iets anders bewogen?  Dan is er nog het godsbewijs van de eerste oorzaak. Er is toch de wet van oorzaak en gevolg? Men noemt dit kosmologische bewijzen.

Toch kloppen deze bewijzen niet. Weet je waarom niet? Omdat Thomas van Aquino er stilzwijgend vanuit ging, dat de wetten van oorzaak van gevolg ook golden in de wereld van de onzichtbare dingen. En  dat is helemaal niet zeker. Hij maakte een geweldige sprong van de waarneembare naar de niet-waarneembare werkelijkheid. Een andere poging om het bestaan van God te bewijzen is het zogenoemde teleologische godsbewijs. Alles in de natuur schijnt een doel te hebben (teleos). Alles schijnt doelmatig te zijn. De dieren- en de plantenwereld zitten zo kunstig in elkaar dat je wel moet geloven dat daar een God achter zit. Het menselijk lichaam is zo vernuftig samengesteld dat je wel moet geloven dat ons lichaam niet zo maar ineens is ontstaan.

De mensen hebben geconstateerd dat de natuur zo ingenieus in elkaar zit, dat je er wel vanuit moet gaat dat er een God is als een kundige Bouwmeester. Hebben de natuurkundigen gelijk die in het universum het stempel 'made by God' kunnen ontwaren? Op zijn best laten de teleologische  argumenten zien dat er een ontwerpende macht achter het universum schuilgaat. Maar wie zegt dat deze macht God is?

Misschien is het wel een geheim dat in de materie zelf schuilt. Kortom, het bestaan van God is niet te bewijzen. Wel zijn er allerlei sporen van zijn bestaan aan te wijzen, die het aannemelijk maken dat Hij bestaat. Hij leeft en werkt bv door veel mensen. Het Evangelie van Johannes bv en de brieven van Paulus en via duizenden anderen.