A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Geschiedenis in een notendop


De geref gemeenten zijn ontstaan in 1907 uit een vereniging van twee bevindelijke kerkgenootschappen:de Ledeboeriaanse gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten onder het kruis ook wel kruisgezinden genoemd.

De Ledeboerianen waren iets behoudender en lijdzamer dan de kruisgezinden.

De Ledeboerianen zongen uit de psalmberijming van Datheen (1566) en hechtten aan het oude predikantsgewaad met kniebroek, mantel, steek en bef. In St Annaland en Borssele zingen ze nog steeds uit de psalmberijming van Datheen.

Kruisgezinden en Ledeboerianen hadden in de negentiende eeuw telkens wel contacten, maar het kwam pas in 1907 tot een vereniging. Deze was vooral het werk van ds.G.H. Kersten, de eerste kruisgezinde predikant van “eigen kweek”

Eerst was ds Kersten oefenaar in de gemeente Meliskerke.

Hij was toen 19 jaar oud en de tekst voor de bevestiging was 1 Tim.4:12 Niemand verachte uw jonkheid.

Later werd hij predikant in Meliskerke.

In Aagtekerke was een Ledeboeriaanse gemeente. Deze gemeente nam contact op met Ds Kersten. Vandaag is ruim 70% van de bewoners van Aagtekerke lid van deze gemeene. De gemeente beschikt over een modern en schitterend kerkgebouw. Het is een zeer bloeiende gemeente!

Bij deze hereniging deed Ds Boone van St Philipsland niet mee. Twee maanden later stichtte hij een eigen kerkverband, de Oud-Gereformeerde Gemeenten, die de psalmberijming van Datheen in ere hielden.

Ook ambtskledij met kniebroek, mantel, steek en bef. Ds Ledeboer was eerst hervormd predikant te Benthuizen.

Oud Gereformeerden en hun visie op internet.

De geloofsgemeenschap van de Oud Gereformeerde Gemeenten wil dat leden hun computer alleen gebruiken voor zakelijke doeleinden. In een boodschap die onlangs van de kansels van dit kerkgenootschap, dat zo'n 18.000 leden telt, werd voorgelezen worden gezinnen opgeroepen hun tijd niet te besteden aan 'goddeloze en tijdverslindende ‘computerspelletjes’. Dit kerkgenootschap telt 18.000 leden. Ook een internetaansluiting in de privé-woning en zelfs het thuisgebruik van het 'veilige' RD Net is taboe. Digitalisering, internet en mobiele telefonie houden ook andere kerkgenootschappen in reformatorisch Nederland bezig. Zo zal de komende synode van de Gereformeerde Gemeenten in september 2008 zich uitgebreid buigen over internet en censuur. De verwachting is dat de besluiten genuanceerder zullen uitvallen, zoals gebleken is uit een serie artikelen van de ICT-commissie in een kerkelijk magazine.