A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God bewijzen


Bewijzen en argunmenten

 

‘Uit God bewijzen’. We kunnen niet bewijzen dat God bestaat.We kunnen ook niet bewijzen dat Hij niet bestaat . We kunnen wel argumenten gebruiken. (Voor en tegen). Moet je per se gek, vreemd of zonderling zijn om  te kunnen geloven in onze tijd? 

 

Zonderling?

 

Moet je een zonderling zijn om te kunnen geloven? Het tegenovergestelde is het geval. Als je niet gelooft ben niet normaal. Tachtig procent van de wereldbevolking       heeft een of ander geloof. Onder geloof versrstaan  we het aannemen dat er een hogere macht is. De meeste mensen geloven dat er wel iets is. Dat is het ietsisme.

 

Niet gelijk verdeeld

 

Het geloof is niet gelijk verdeeld onder de mensen.           Vrouwen zijn geloviger dan mannen, gekleurde mensen geloviger dan blanken,plattelanders geloviger dan stedelingen, hoogopgeleiden dan laagopgeleiden. De meeste gelovigen behoren tot de monoheïstische godsdiensten. Het geloof in één god of goddelijke macht komt het meest voor.

 

Godsdienst en  religie

  

We moeten onderscheid maken tussen godsdienst en religie. Religie is omvat alles wat mensen met een godsdienst doen. Het is de weergave van het gedrag en de uitingen van een mens die gelooft in een hogere macht.  De mens is van nature religieus.Ook de mens die geen godsdienst belijdt is religgieus Dat  besef is in de mens ingebakken.

 

Of aangeleerd en opgelegd?

 

Anderen  beweren juist het tegenovergestelde: de mens is van nature a-religieus. Als mensen geloven is dat een gevolg van opvoeding of van sociale structuren of van  indoctrinatie. Het is een infectie of een virus .In  de opvoeding moeten de ouders alles wat aangepraat is afpellen, want vant  van nature is  de mens niet religieus. Gelovigen hebben een mentale infectie opgelopen. Religie zou een producct zijn van besmetting. Een gelovige  is als een  patiënt  zonder afweersysteem  staan kinderen wijd open voor mentale infecgties.Dat is de mening  van de aartsvader  van alle strijdbare atheïsten Richard Dawkins. Religie wordt daarbij gezien als iets dat de mensen wordt aangedaan of opgelegd.Religie kan weliswaar eenwarme jas zijn of een keurslijf, maar het religieus gevoel komt niet van binnen uit. Je hebt het je laten aanpraten,Religieuze vormen moeten afgepeld worden. Centraal is de gedachte dat religie niet van binnenuit komt,maar vn buitenaf.

 

Klopt niet

 

Maar dit klopt niet. Religie is een van de normaalste dingen in de wereld. We gaan er toch ook niet vanuit dat kunstzinnigheid of moraal een product is van indoctrinatie? Religieuze ontvankelijkheid is een normaal verschijnsel van de meerderheid der mensheid. Het is niet pathologisch of abnormaal..Wetenschappelijk onderzoek van de laatste  jaren heeft overweldigend laten zien dat er veel meeer is ingebouwd in de cognitieve vermogens van de mens dan men vroeger dacht.Ook in Rom1 lezen we dat de mens van nature    God kent en het goddelijke bezit. Die kennis isechter geperverteerd, die kennis vanGod heeft de mens vervangen door geloof in supermensen, voels en vissen.of in iets anders (ietsisme)maar ze bestaat wel van binnenuit. Kijk maar eens naar de Egyptische goden en godjes/

 

Kinderen

 

Ook kinderen komen niet ter wereld als een onbeschreven blad papier.Zij zijn biologisch  als het ware voorbereid te geloven in hogere machten.Nu is het ons aangeboren ons te kunnen inleven in andere levende wezens. We kunnen ons een voorstelling van dat wezen maken, ook als wij dat wezen niet zien Dat is een psychologisch mechanisme dat noodzakelijk is om te geloven. Maar het is ook waar dat ons detectiesysteem overgevoelig is en we ons voorstellingen kunnen voren van iets dat niet waar is; bijvoorbeeld;dat er een dier onder ons bed zit. oDat noemt men inde psychologie “spin”.