A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hart


Van harte/ het lef hebben Jezus zei:: Als je gerechtigheid niet méér is dan die van de Schriftgeleerden, zull je het Koninkkrijk van God niet binnengaan 

In het Oude Testament is het hart van de mens de allerbelangrijkste plek van je leven.Het is veel meer dan een orgaan van he lichaam.’Vanuit het hart van de mens zijn de uitgangen van het leven; zegt de pseukendichger.

 

In het Hebreeuws wordt het hart van de mens het ‘leb’ genoemd.Vandaar die uitdrukking:’je moet maar het lef hebben’.

Jezus heeft de  tien geboden van de Thora  v erdiept, uitgebreid, geradicaliseerd. Was ezus nog strenger dan de rabbi’s? De Joden zeiden: “Je zult je volksgenoten liefhebben en je vijanden zujl je haten. Maar ik zeg jullie:je zult je vijanden liefhebben. Bidt voor hen die je vervolgen. Als iemand je vraagt één mijl met je mee te gaan, ga er twee. Is Jezus dan veel strenger dan de Farizeeën?Dat lijkt er op. Jezus zei:: Als je gerechtigheid niet méér is dan die van de Schriftgeleerden, zull je het Koninkkrijk van God niet binnengaan.  De Farizeeën deden al zo veel. Moeten we dan nog meer doen? We moeten méér doen dan het gewone. Iets exztra’s ! Jullie willen het Koninkrijk van God binnengaan? Dan zul je toch iets meer moeten doen dan iedereen gewend is om tge doen. Jezus bedoelt te zeggen.jpg'>: het gaat om de gezindheid, om de mentaliteit waarmee je iets doet.  Als iemand een vrouw aanijkt om te begeren, heeft hij al overspel  in zijn hart gedaan. Het gaat niet om het aantal dingen die je doet, maar of je die van harte doet, of je jouw hart erin legt. Liefhebben? Ja, maar wel van harte. Bij het eindoordeel kijkt God niet naar de buitenkant van de mens. God ziet het hart aan.”Je zult God de HEER liefhebben met heel je hart.’  Het moet van harte gaan.Je hart moet je er in leggen. Dat is het ‘méér ‘ waarover Jezus sprak. Het mag geen ‘buigtenkant’ geloof zijn. Het moet  van binnen uit komen.Dat  besef hadden de oude Egyptenaren ook al

 

Het antieke Egypte.

 De ode Egyptearen begrepen dat heel gooed. Dat zien we  op de papyrus   van de ceremonie van het wegen van het hart bij het eindoordeel.
foto

Het monster zit al gereed om toe te grijpen als het oordeel negatief uitvalt bij Osiris. U ziet hier een vrouw die door de valkgod Horus bij de hand genomen wordt naar de weegschaal. De jakhalsgod Anubis helpt bij het wegen van het hart, dat op de ene schaal ligt. Als het hart te licht wordt bevonden, schiet het monster,dat onder aan de weegschaal staat toe,  en tenslote schrijft  de Ibisgod Thot (die helemaal links staat) alles op in zijn boek