A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Heilige graal en Maria Magdalena


 

Da Vinci Code 

Jezus zou deze Maria, vertegenwoordigster van het heilige vrouwelijke,het Hoofd van de kerk hebben willen maken.

Maar het heilig-vrouwelijke, de Heilige Graal, zou nu door het celibaat van een mannenmaatschappij buiten spel zijn gezet.

In de gnostische geschriften wordt de Heilige Geest ook een symbool van het heilige-vrouwelijke.

Bij Brown is de Heilige Graal een persoon, een vrouw: Maria Magdalena. Waarom is dit zo bij Brown? Welke visie en levensbeschouwing zit achter dit boek?

Die kerk is volgens hem een kerk van mannen. Vrouwen zijn uitgesloten van ambt van bisschop en priester.

Op zichzelf is dit natuurlijk ook juist. Het ging in de kerk bovendien  vaak ook om politieke macht.

Maar hij heeft geen enkel oog voor het wezen van de kerk als domicilie van de levende Christus.

Brown heeft grote verering voor het heilig vrouwelijke. De goden van vroeger waren altijd mannelijk en vrouwelijk, yin en yang. Symbool voor de vrouwelijkheid is de Heilige Graal, die wordt voorgesteld als kom kelk of schaal.

Leonarda da Vinci  had op zijn schilderij ‘Het laatste Avondmaal’ de figuur naast Jezus afgebeeld als vrouw.

Die vrouw zou Maria Magdalena zijn. Jezus en Maria waren door da Vinci spiegelbeeldig gekleed. Ze vormden een paar. Jezus wilde haar aanstellen als hoofd van de kerk en Petrus zou als man daarover heel boos geworden zijn. Een vrouw als hoofd van de kerk.

Dat kon toch niet. Daarom heeft de Kerk er alles aan gedaan om dat geheim de doofpot in te stoppen.

De vrouw was schenkster van het leven, maar de kerk heeft haar tot vijand van de mens gemaakt. Zij at van de appel en zó begon volgens de valse geschriften van de bijbel de erfzonde bij de vrouw.

Zij kreeg de schuld van alles, omdat de kerk een kerk werd van de mannen. Brown wil een rehabilitatie van de vrouw.

De echte Jezus was ook niet goddelijk, maar de kerk heeft haar goddelijk gemaakt, of eigenlijk was het keizer Constantijn die dat deed op het concilie van Nicea.

Het was een politieke stunt om zijn eigen macht te vergroten.

Jezus en Maria Magdalena hadden ook een kind. Jezus was ook vader en dat was de grootste doofpotgeschiedenis der mensheid

De naam van Maria Magdalena mocht van de kerk niet meer genoemd worden en daarom  gebruikte men namen als de kelk, de Graal. De Heilige Graal was in feite Maria Magdalena, De kerk heeft echter Maria Magdalena tot prostituee gemaakt, om haar altijd uit de gunst van het volk te houden

Het was de kerk er alles aan gelegen om de documenten te vernietigen die aantoonden dat de evangeliën grote leugens waren.

Daarom moest de kerk de Heilige Graal vinden

Daarom liepen de afstammelingen van Jezus en Maria Magdalena groot gevaar. De echte waarheid mocht niet ontdekt worden

Wat was nu de grote ontdekking? In de zeskantige Davidster vonden de symbolen van de kling(mannelijk symbool) en de kelk(vrouwelijk symbool) hun diepste intieme eenheid.

Het tijdperk van de Vissen is voorbij, nu gaan we de periode van de Waterman binnen. Nu komt er de grote Harmonie, de grote Vrede.

Nu kan de mens zelf de waarheid ontdekken en hoeft hij niet meer afhankelijk te zijn van hogere machten die hem vertellen wat hij geloven moet

De boodschap die Brown wil uitdragen is dat de Heilige Graal(= het goddelijke) in de mens zelf zit. en dat hij voor heil en heling niet afhankelijk is van een autoriteit of macht of god buiten hem. Hij heeft geen oog en oorgetuigen nodig.

Hij is voor het ontvangen van heil en heelheid ook niet afhankelijk van de supermachtige mannenkerk die de gelovigen voorschrijft wat ze moet geloven. De graal wordt bewaakt door kling en kelk en niet door een mannenkerk