A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hugenoten Voorgeslacht


Geslacht Moret 

Er bestaat een groot standaardwerk van Alphons Moret Vier eeuwen Moret in Nederland.

De schrijver die bijna vijftig jaar lang bezig geweest is met familieonderzoek schreef mij onlangs:

”Onze stamvader gaat in Rotterdam in ondertrouw op 3 september 1628. Hij kwam uit Antwerpen als ‘jonggesel’.In ieder geval vanaf 1605 hebben in Antwerpen families Moret gewoond.

Bij geen ervan wordt iets vermeld over de herkomst, behalve bij een Jan Moret, geboren in Montcarlier in Piemont.

Nu is deze streek van Noord-Italië bekend om zijn Protestantisme en beeldsnijders, dus is het niet onwaarschijnlijk, dat we daar vandaan komen.

In Spanje waren de afstammelingen van de Moren bij de Rooms Katholieke koningen verdacht.

Velen zijn uitgeweken naar Italië met namen als Moretti, Moretto, vanwege hun Moorse uiterlijk.

In Noord-Italië worden die namen vanouds afgekort tot Moret.

We weten niets zeker, maar onze herkomst uit Noord-Italië is ieder geval minstens zo plausibel als die uit Frankrijk, waarvoor ik geen enkele aanwijzing heb kunnen vinden.

De Zwitserse Moretten nemen ook aan dat zij uit Noord-Italië gekomen zijn, al in de veertiende eeuw. De Moretten uit de Hoeksewaard stammen allemaal af van de Moretten in Krimpen aan de Lek. Daar vestigden zich de kinderen van de stamvader, die in 1628 in Rotterdam trouwde  als “Jongesel van Antwerpen.Tot zover Alphons L.A. Moret uit Bilthoven.

Geslacht Hagt uit Pfalzdorf

 

Mijn grootmoeder van moeders zijde, Florentine Antoinette  Hagt is in Pfalzdorf geboren.

Pfalzdorf  is nog steeds een gereformeerd dorp in een overwegend Rooms-katholieke omgeving.

Ook háár voorgeslacht is waarschijnlijk uit Frankrijk gevlucht na de opheffing van het edict van Nantes in 1685. We zoeken met de familie Hagt daarvoor nog steeds concrete bewijzen.

Zij vestigden zich in de Palts omdat de keurvorst van de Palts hen gastvrij wilde ontvangen

Later zijn grote groepen van deze Hugenoten de Rijn afgezakt

In mei 1741 verlieten zij de Palts om de godsdienstige onderdrukking in hun gebied te ontvluchten.

Zij wilden naar  Amerika. Hun doel was Pensylvanië.

De meesten hebben Amerika nooit bereikt.

Bij de Nederlandse grens zijn ze gestrand.

Wat was namelijk het geval? Er was tussen Engeland en Spanje een zee-oorlog uitgebroken. Bij het gehucht Schenkenschans bij Lobit hadden zij zich al ingescheept, maar de Hollandse grenswachten geboden hen de schepen te ontruimen.

Zonder onderdak en zonder toekomstmogelijkheden stonden ze nu aan wal bij Schenkenschans.

Onze familie Hagt heeft daar zeker nog een eeuw moeten verblijven. Anderen vertrokken

De keizer stond hun namelijk toe de heide bij Gogh (bij Kleef) te ontginnen. Daarom richtten zich in in holen die men in de heide groef, want geld om huizen te bouwen bezat men niet.

Zij gingen wonen  vlak bij het Duitse Gogh en noemden hun nieuwe dorp Pfalzdorf. In 1991 is er in Pfalzdorf een Pfälzer Gedenkstätte onthuld als herinnering  aan de barre tijden waarin de eerste bewoners moesten verkeren. Hier is ook mijn grootmoeder geboren.