A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hieroglyphenschrift


 

Wat is dit eigenlijk? 

Omstreeks 3000 v. Chr. ontstond in Egypte dit bijzondere notatieschrift om taal vast te leggen.

Oorspronkelijk waren het tekeningen die kopiën van de werkelijkheid waren.

Deze pictogrammen waren dus direct herkenbare afbeeldingen.

Geen symbolen dus.

Later werd dit anders.

Een bies van papyrus werd symbool van Boven-Egypte.

Champollion heeft met behulp van de beroemde steen van Rosette het schrift ontraadseld.

Op deze steen waren drie schriftsoorten naast elkaar aangebracht.

Waarom was het zo moeilijk om dit schrift te ontcijferen?

Wel het hiëroglyphenschrift is een medeklinkerschrift, net als het Arabisch en het Hebreeuws.

Het kent geen klinkers. Een woord met twee medeklinkers kan verschillende betekenissen hebben zoals b.v.pt  kan betekenen put, pot pet, pit, pate.

Magische betekenis

Je moet ook wel goed in de gaten hebben dat het Egyptische schrift nooit alleen maar bedoeld is voor informatie of communicatie;in religieuze en magische afbeeldingen heeft het zegende en vloekende kracht.

Als op de wanden van de graven van de farao’s  ekeningen van vissen of vogels worden aangebracht, dan laat men in het hiernamaals de vissen ook inderdaad zwemmen en de vogels ook vliegen.

Anders gezegd: de overleden farao kon naar hartelust gaan vissen en vogels vangen.

Daarbij konden zij zich laten helpen door de getekende ‘sawabti’ figuren. Die door magische formules tot leven gewekt konden worden.

 Niet door de macht van de magie, maar door de overmacht van het scheppende Woord van God is Christus opgewekt uit het dodenrijk.