A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hitler als incarnatie van de duivel


 

Wie was Adolf Hitler? 

Wie was Adolf Hitler? Zeer veel boeken zijn over hem verschenen. Sommigen hebben hem beschreven als een opportunistische nihilist die uit was op macht.

Toch was hij geen nihilist, maar bezat hij terdege een ideaal.

Zijn ideaal was een raszuiver ‘arisch’ Europa. Geen plaats voor joden die in de hatelijkste termen beschreven werden als parasieten die de levenskracht van ‘gezonde’ volken zouden ondermijnen.

Het nationaal- socialisme had zeer zeker ideologische wortels. Het wilde een nieuwe religie zijn met een Arische heilsleer waarin Hitler de Messias wilde zijn.

Hitlers uitgebreide bibliotheek werd aan het einde van de oorlog aangetroffen in Berchtesgaden. Wat bleek nu? Deze bibliotheek bevatte veel esoterische titels  onder meer over de Rozenkruizers, (een mystiek gezelschap uit de 17e eeuw  over Germaanse goden) en over Rudolf Steiner en  zijn antroposofie.

Ook boeken die een arisch christendom voorstonden. Het is de vraag of Hitler de invloed heeft ondergaan van deze boeken, Veeleer trof hij er waarschijnlijk een bevestiging aan van zijn eigen filosofie. Die bestond uit twee aspecten:

Twee hoofdlijnen

Het sociaaldarwinisme waarin het recht van de sterkste centraal stond.

Het agressieve antisemitisme

Dat zijn de twee hoofddraden in het boek van Hitler Mijn Kampf.

Norman Mailer heeft in 2007 op 83 jarige leeftijd het boek over Hitlers kinderjaren gepubliceerd Het kasteel in het woud. Hij had een tirannieke vader en een zachtmoedige moeder.

Zijn vader Alois Hitler was een heerserstype en zijn vrouw was bijna jaarlijks tot het kraambed veroordeeld.

Van 1933 tot  1945 zijn 42 aanslagen op Hitler gepleegd. Vooral bekend is die welke het Duitse officierencorps onder aanvoering van Claus van Stauffenberg op 20 juli 1944 pleegde.

Hitler heeft altijd veel geluk gehad. Nu eens verliet Hitler voortijdig een partijbijeenkomst waardoor hij ontsnapte aan den bomaanslag, dan weer ontkwam hij aan een aanslag op zijn vliegtuig omdat de springstof niet goed was afgesteld.

Was Hitler vermoord tijdens de oorlog dan was de oorlog zeker eerder afgelopen en zou hij vermoord zijn voor de oorlog dan waren er niet zoveel Joden omgekomen.

In ieder geval wordt duidelijk hoe groot de invloed was van het individu. Hitler was zeker geen trekpop van het kapitalisme, zoals de marxisten hem hebben getekend. Hij was de drijvende kracht achter zijn duizendjarig rijk. Op 8 mei 1945 capituleerde nazi-Duitsland. Het Derde rijk had zijn stichter precies een week overleefd.