A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Huwelijk


 

Liefde is aandacht!!!!

Een huwelijk is gelukkig ook niet alles, want dan is er niets meer daarná

Drie dingen

Het gaat in een huwelijk om drie dingen, wederzijdse aanvaarding, trouw en overgave

Veel mannen beschouwen hun vrouw als huisdier."Kom hier, Teddy, Braaf Teddy "

Wees geen vechtpaar, maar een echtpaar

Echte liefde aanvaardt de ander niet zoals hij zou moeten zijn, maar zoals hij is

Velen zijn getrouwd met een ideaalbeeld. Dat stelt altijd teleur

De vrouw is geen sloofje of slavin van de man, maar mens-tegenover

Soms voelt de man zich directeur-generaal en de vrouw zich moeder-overste.

De lelijkste paardebloem gaat open in het licht en de warmte van de zon

Velen koesteren wel een ideaalbeeld van de ander, maar aanvaarden hem niet zoals hij is.

Man en vrouw zijn geen concurrenten, maar compagnons

Echtgenoten hebben echtgenoten

De mens is niet eenzaam geschapen, maar tweezaam om zorgzaam te zijn voor de ander

De echtgenoot is reisgenoot, tochtgenoot en vooral bondgenoot

Trouwen en trouw zijn

Trouw is méér dan verliefdheid

Trouw is niet afhankelijk van allerlei stemmingen en gevoelens

In het huwelijk gaat het om een verbintenis die boven het persoonlijke uitgaat

Trouwen is zoiets als een verbond sluiten

Elkaar het "jawoord"geven is hetzelfde als de handslag van de boeren op de veemarkt

Het is de bevestiging van een gesloten overeenkomst

Het geluk ligt niet in wat je hebt en krijgt, maar in wie je bent en wat je geeft

Liefde is aandacht