A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gelijkgeslachtelijke aantrekking als probleem


 

Gelijkgeslachtelijke aantrekking

We hebben meer aandacht gekregen voor het levensverhaal van homoseksuelen in ons midden. Dat is zeer terecht. We moeten ook solidariteit tonen met mensen die anders geaard zijn. Het is helemaal onjuist om alle mensen die gelijkgeslachtelijke aantrekking ervaren en daarvan een beperkt gebruik maken lastig te vallen met de smeerlapperij van Rom. 1.

Homofiele geaardheid

De apostel heeft daar niet op het oog de homofiele geaardheid en beleving. Geen sprake van. In Rom.1 denkt de apostel aan een heidense oververzadigde sekscultuur. Gebrek aan liefde, barmhartigheid en ruziezoekers (Rom. 1 :28-30) en dat alles als een reactie op een verbroken relatie met God de liefdevolle Vader.

Paulus wil ons laten zien dat de mens de majesteit van de onvergankelijke God heeft vervangen op iets dat lijkt op een vergankelijk mens, van vogels of van kruipende dieren.(Rom 1 : 23). Dat is de wereld op zijn kop. Dat is een religieuze perversie, een omkering van waarden. Maar dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop mensen met elkáár omgaan.

Perversie 

De religieuze perversie brengt een ethische perversie met zich mee.

Die omvat echter alle relaties tussen mensen!! Als de mens het beeld van een mens of dier gaat vereren in plaats van de levende God Zelf, heeft dat consequenties. Ook de menselijke relaties worden verstoord. De mensen worden hebzuchtig, twistziek, liefdeloos, zonder hart en barmhartigheid (Rom.1:28). En dat komt niet zo maar uit de lucht vallen.

Paulus wil aantonen dat het kwaad dat mensen elkaar aandoen een regelrecht gevolg is van het feit dat wij mensen de band met God hebben doorgesneden. Paulus denkt hier aan een opzettelijke verstoring van de scheppingsorde.

Heidense sekscultuur

Daarvan is de heidense sekscultuur een symptoom. Een cultuur die niet gebaseerd is op liefde, maar op louter lusten. Zo is het niet bedoeld toen God de mens als man en vrouw schiep.

Vertonen we allemaal in onze relaties geen geschonden mensbeeld? We hebben allemáál onze afwijkingen, perversies en gebreken. Het is daarom onbarmhartig die ene variant er uit te halen en die te veroordelen.

Wij hebben het recht niet te veroordelen (Rom 2 : 2 ), Waarin u een ander oordeelt, veroordeelt  ge uzelf.

Inzegening?

Maar toestemming geven voor de inzegening van een homofiel paar is heel iets anders. Met die inzegening door de kerk zouden wij de unieke relatie van het huwelijk ondermijnen. Dat blijft een scheppingsordening voor de verbintenis van een man en vrouw voor de tijd van heel hun leven.