A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hugenoten


Franse volgelingen Calvijn

 

Wie zijn de Hugenoten? Ik maak hier enkele aantekeningen. Zij zijn de Franse volgelingen van Calvijn, de grote hervormer

Zij wilden vóór alle dingen de vrije prediking van het Woord van God.

In de verte ben ik zelf nog verwant aan de Hugenoten, zowel van vaders zijde als van moeders zijde.

Mijn overgrootmoeder van vaders zijde heette Francina Moret (geb. 1834) Een Franse naam. Mijn grootmoeder heette Florentine Hagt en kwam uit Pfalzdorf

Ik bezit nog enkele brieven van haar.

Een broer van mijn vader heette Leonard, ter onderscheiding van Leendert,

Dat was een veel voorkomende naam

De voorouders van genoemde Francien waren (via Piemont in Italië ??)  in Antwerpen terecht gekomen .

Haar voorvader was een Antwerpse “beeltsneyder”.

Vele Hugenoten vestigden zich vaak langs het water ( Antwerpen, Rotterdam, ’s Gravendeel)

Via de Nieuwe Maas en Dordse Kil . kwamen de meesten met het schip ons land binnen.

Edict van Nantes

In 1598 werd het zogenoemde edict van Nantes gesloten

Dit hadden zij te danken aan Hendrik IV die vroeger zelf protestant was geweest

Parijs is wel een mis waar zei hij eens

Bij dit edict hadden de Hugenoten bepaalde beperkte vrijheden gekregen

La Rochelle

La  Rochelle  werd bij dit edict erkend als vrijplaats van de Hugenoten

Deze stad werd het centrum  van protestantse cultuur en wetenschap

Bij de opheffing van het edict van Nantes  in 1685 moesten alle predikanten het land verlaten

Alleen al in Nederland werden 373 predikanten opgenomen

Zij stichtten  hier de zogenoemde Waalse gemeenten

In Frankrijk mochten de protestanten  hun kerk geen ‘eglise” noemen

Kerken tempels genoemd

Daarom worden ze nog steeds temple genoemd .Le protestante temple

De officiële naam van de protestantse kerk was toen Religion Pretendue Reformeée

Waarom die vervolging van de Hugenoten?

Lodwijk XIV, de ‘Zonnekoning’ wilde de geschiedenis in gaan als de ‘allerlerchristelijkste koning’.

Absolutistisch heerser als hij was wilde hij dat al zijn onderdanen met hem één en hetzelfde geloof zouden delen

Hugenoten moesten hun calvinistische opvattingen afzweren en het katholieke geloof aanvaarden.

Dragonders

Eén van de middelen was dat bij alle gereformeerde families dragonders werden ingekwartierd

Zij moesten op hun wenken bediend worden.

Zij gingen niet eerder weg voordat de hele familie geruïneerd was

Ook werden velen in de gevangenis gezet of tot de galeien veroordeeld.

Reeds vóór 1685 zijn vele Hugenoten gevlucht naar Noord- Amerika en Noord- Europa.

Dat was vooral het geval na de val van La Rochelle in 1628.

Vijftien maanden lang werd de stad belegerd door de troepen van de koning

Kardinaal Richelieu was toen de  plaatsvervanger van de koning.

Hij liet een dijk aanleggen bij het begin van de haven

Daardoor kon geen hulp van buiten af geboden worden door de Engelsen

Driekwart van de inwoners van la Rochelle is toen van honger en uitputting omgekomen

Vele Hugenoten woonden indertijd ook in het zuiden van Frankrijk bij Montpellier en Nîmes

Die zijn vooral naar Zwitserland gevlucht.

Zuid-Afrika

Na opheffing van het edict van Nantes hebben ook Franse Hugenoten zich in Zuid-Afrika gevestigd.

De meeste van hen waren wijnboeren. Zij hebben wijngaarden aangelegd in Zuid-Afrika

Groot Constantia bij Paarl was zo'n grote wijnboerderij

Ze vestigden zich bij Paarl en Stellenbosch  Zij hadden ervaren wat verdrukking was

Daarom zijn  afstammelingen van deze Hugenoten later meegegaan in de "grote trek"!

In Transvaal voelden zij zich volkomen vrij van engelse beknotting

 

 

 

Hu