A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Handen


Symboliek der handen

Vroeger viel men elkaar om de hals. Vandaag geeft men elkaar een hand

Men liet zien door die open hand: Ik ben weerloos Je hoeft niet bang te zijn

Een handdruk onder aan het kanseltrapje betekent iets anders

Bevestiging overeenkomst

Het is bevestiging van een gesloten overeenkomst

Net als de handslag van de boeren op de veemarkt, als bekrachtiging van een koop

God verlangt geen gebalde vuisten, maar gevouwen handen

God heeft handen: milde handen en vriendelijke ogen zijn bij Hem van eeuwigheid

Zegenende handen, reddende handen, doorboorde handen

Hij heeft het handschrift van onze zonden uit gewist

Wij hebben de handtekening van zijn beloften

Jezus is overgeleverd in handen van mensen. Wrede en harde handen

Milde handen, vriendelijke ogen

Hij wist zich in Gods hand

Onze namen zijn in Gods handen getatoeëerd

Er zijn allerhande ruwe handen, maar door God worden we goed behandeld

Velen worden handgemeen en handtastelijk en treden hardhandig op

Alles is ons uit de hand gelopen, maar God is nooit onthand

Wij mogen handlangers zijn van Gods barmhartigheid

We kennen de handdruk van zijn trouw. Hier heb je mijn Hand.

Op zijn via dolorosa ging Jezus van hand tot hand