A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helder schrijven geeft leesgemak


Een tekst is voor ons goed leesbaar als we hem vlot begrijpen Een tekst is  ook goed leesbaar als we  het een genoegen vinden die tekst te lezenVier hoofdfactoren bepalen de leesbaarheid van een artikel

Het leesgemak

Het menseljk element

Het abstractieniveau

De woordkeus

 

 

Het leesgemak (1), het menselijk element in de  tekst (2) het abstractieniveau (3)  en de woordkeus(4) 

 

Bij 1. Leesgemak

 

Een tekst met kórte zinnen leest gemakkelijker dan een tekst met lánge zinnen

Met lange zinnen klampen we ons vast aan de lezer! Knip lange zinnen in stukjes.

Let  behalve op de zinslengte ook op de woordlengte.In plaats van 

Het is onbestaanbaar schrijf ‘Het kan nooit’ 

Pers ook niet te veel woorden tussen het lidwoord en het  zelfstandig naamwoord.

In plaats van: De in India zo vaak voorkomende hongersnood. . .   schrijf het volgendeHongersnood komt vaak voor in India en veroorzaakt veel leed.

Probeer zoveel mogelijk lege woorden en lettergrepen kwijt te raken.Het geheim van gewone taal is tussenruimte (vooral in spreken)

Voor elke nieuwe gedachte een nieuwe alinea gebruiken (= nieuwe regel met inspringen)

Volg de regels van de roddel! Personen laten spreken!Vermijd de affixwoorden; onaangedaan, onvoldoende( Een affix wordt aan een woord toegevoegd)

Het is niet onmogelijk wordt b.v.: u kunt

 

 

Bij 2  Het menselijk element.

 

De leesbaarheid stijgt als het menselijk element groter wordt in de tekst.

Noem concrete personen. In plaats van  De dokter zegt  gebruik Onze huisarts, dokter Jansen zegt

De leesbaarheid neemt toe als je in een bekendmaking de U-vorm gebruikt. Vindt u het ook zo moeilijk?

Uitroeptekens en vraagtekens brengen een zekere levendigheid in de tekst.

Gebruikt u ze wel regelmatig ? Doen hoor!!!

 

Bij 3  Het abstractieniveau

 

Naarmate het abstractieniveau lager is wordt de tekst beter leesbaar.I.p.v. zijn gedrag is onbehoorlijk. Hij gedráágt zich onbehorlijk!!!

Gebruik een specifiek zelfstandig naamwoord voorafgegaan door een bezittelijk voornaamwoord  B.v. De hoogbejaarde emeritus predikant ds. Zeldenrust  uit Lutjebroek preekt  nog elke zondag ! .

Geef antwoord op de vragen wie, wat,waar,wanneer, hoeveel, hoelang

 Vermijd ook zoveel mogelijk de werkwoorden zijn en worden. Dus i.p.v. die naam is toepasselijk; die naam past goed bij hem onbehoorlijk.Je krijgt dan tegelijk bééldende, levendige werkwoorden, die dynamisch werken

Gebruik ook beeldende werkwoorden. Hij  vloog naar de gang  is beeldender dan Hij ging naar de gang

Vervang de passieve vorm zo veel mogelijk door de actieve vorm.

Vervang zo veel mogelijk de negatieve vorm door de positieve

Wied abstracta uit de tekst door specifieke zelfstandige naamwoorden te gebruiken

Gebruik vooral beeldende werkwoorden..Het is moeilijk een artikel te schrijven voor de krant  wordt danIk til nogal zwaar aan een pennenvrucht voor de IJsselmeervoge

 

Bij 4 De woordkeus

 

Gebruik verhouding in plaats van relatie, plaatselijk in plaats van lokaal,beginsel in plaats van principe en bestaande orde in plaats van status quo

Dus niet .In onze lokale relaties zijn we in principe tegen het continueren van de status quo

De meest vitale werkwoorden zijn werkwoorden die te maken hebben met het menselijk lichaamknielen, buigen, zwaaien, huppelen, dansen, enz.