A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hopen Wie hoopt, huppelt.


Het werkwoord 'hopen' heeft dezelfde stam als het woord huppelen.

Oorspronkelijk betekende dat woord 'van verwachting staan te trappelen', 'opgewonden rondspringen'.

Wie hoopt huppelt.

We spreken van hoop als je iets zelf niet voor elkaar kunt krijgen.

Als je iets zelf kunt bereiken spreek je niet van hoop. Daarom kwam het begrip 'hoop' niet voor in de woordenboeken van de marxistische filosofie

In 1 Cor. 13 lezen we 'Zo blijven dan:geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de liefde is de meeste.

Liefde blijft, maar de hoop is van voorbijgaande aard, is vergankelijk omdat het geloven straks overgaat in aanschouwen.

De hoop verdwijnt als er niets meer te hopen valt omdat al Gods beloften in vervulling zijn gegaan.

Plato zei: "Het “zijn” van de mens is bepaald door wat hij hoopt en hoe hij hoopt"

Er is ook een ijdele hoop, een lege hoop. Laten we er maar het beste van hopen

Maar de hoop moet een solide basis hebben, moet ergens op gegrond zijn. De christelijke hoop is gegrond in de beloften van de belovende God.

De hoop van Israël was gericht op Gods richtend-reddend handelen in de eindtijd

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament is de hoop gericht op de dingen die men niet ziet (Rom.  8:24), dingen die er wel zijn, maar die nog wachten op hun onthulling

In het Nieuwe Testament wordt de hoop helemaal gevuld en beheerst door Gods reddend optreden in Jezus Christus.

Men hoopt op de Messias en op wat hij doen zal bij zijn komst.

Opstanding

De verschijningen van Jezus na zijn verrijzenis moeten gezien worden als anticipaties op zijn verschijning in heerlijkheid (Paroesie)

De eerste brief van Petrus wordt genoemd 'de brief van de hoop'.  Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden zijn wij wedergeboren tot een levende hoop. Petrus zegt Verheugt u daarin! Het hiernumaals mogen we bezien in het licht van het hiernamaals.

De opstanding van Christus is de belichaming van Gods bedoeling met mens en mensheid,

Wij geloven dat het leven goed wordt waar het kwaad ook overwint. Wij geloven in de grote toekomst tegen beter weten in.