A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Holland in Amerika


 

 Reduce speed. U nadert Drente

 

America ligt in Holland (Noord -Brabant) Je kunt ook zeggen Holland ligt in Amerika

Ik rij  in een gloeiende hitte van Grand Rapids in de Amerikaanse staat Michigan naar Chicago

Onderweg kom ik een verkeersbord tegen. "Naar Zeeland rechtsaf  Naar Holland recht door"  

"U nadert Drenthe, reduce speed", lezen we op een ander bord.

Ook de namen Vriesland, Overijssel, Graafschap kom ik tegen in deze omgeving Ik pak  een telefoonboek in Grand Rapids

Het blijkt  dat  je de meeste Nederlandse namen vindt onder de letter V

Vandenberg

Alle namen die beginnen met de woorden “van de” of  “van der” heeft men  onder deze letter  V gezet.

Mijn naam is dus Vandenberg.

De oudste Nederlandse nederzettingen dateren uit de tijd van Pieter Stuyvesant 

Toen  heette New York nog Nieuw-Amsterdam . Dat was in de zeventiende eeuw.

De zeventiende-eeuwers waren vooral op handel uit.

Afgescheidenen 

 

De grote landverhuizing onder leiding van Ds. A.C.van Raalte vanaf  1847 had een heel ander karakter

Deze was een emigratie uit Nederland met een religieus grondmotief 

De Afgescheidenen maakten in die tijd in Nederland moeilijke tijden door

Het waren christenen die zich hadden afgescheiden van de Hervormde Kerk

Ze konden zich niet verenigen met de "regentenkerk" en de heersende vrijzinnigheid

Zij werden op vele plaatsen vervolgd en ondervonden veel minachting en tegenwerking.

Er was trouwens ook bittere armoede en grote hongersnood in Nederland

Duizenden Nederlanders wilden in Amerika in vrijheid een beter bestaan opbouwen

Het was hen niet te doen om emigratie, maar om kolonisatie.

In de  huilende wildernis van Michigan  wilde men nieuwe christelijke gemeenschappen stichten

De mensen  woonden  jaren lang in simpele blokhutten

Maar ze hoefden  geen geldboetes meer te betalen als men godsdienstoefeningen hield

Ze kregen geen dragonders meer in huis als straf voor samenscholingen

Die eerste jaren waren verschrikkelijk moeilijk.Lucht vol malaria, veel ziekten en sterfgevallen

De sfeer was in het begin ook unheimisch

  “Het kreunend geluid van de dennenbomen, nachtvogels krassend en spookachtig krijsend, het geroep

van de uilen en het gekwaak van een menigte vreemde schepselen vervulde onze harten met vrees.”

In de moederkerk van de kolonie, de zogeheten Pillarchurch lezen we op een plaquette

“In memoriam van Rev. A.C. van Raalte, Eerste Leeraar dezer Gemeente en Vader van onze Nederzetting.

Een Dienstknecht des Heeren. Krachtig in Woorden en Werken”

Enorm groot was de geloofsmoed waarmee die emigranten hun houten kerkjes bouwden

Zij  gingen ook ijveren voor het christelijk onderwijs om  de erfenis van het Calvinisme door te geven.

Ze stichtten ook moderne christelijke hogescholen en universiteiten

Nu zijn Calvin College in Grand Rapids en Hope college in Holland grote calvinistische instellingen

Zij hebben  elk vele duizenden studenten.

Ook midden in de week is de kerk het middelpunt van het gemeenschapsleven!