A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Heiligverklaring


 

Indiaan heilig verklaard 

Paus Johannes Paulus II heeft onlangs in Mexico een indiaan heilig verklaard.

De Mexicanen geloven stellig in de wonderbaarlijke ontmoeting tussen de maagd Maria en de indiaan Juan Diego in 1531.

Bij die gelegenheid kreeg Juan Diego de opdracht ervoor te zorgen dat op de plek van hun samenkomst een kerk zou worden gebouwd waar zij vereerd zou kunnen worden als Onze Lieve Vrouwe van Guadalupe.

De plechtigheid vond plaats in de Basiliek van de Heilige Maria van Gudalupe in Mexico-Stad.

Welke verdienste? 

Wat is de verdienste van Juan Diego geweest? Dat Maria hem verschenen is?

Dat hij op de plek van haar verschijning een kerk heeft laten bouwen?

In de Bijbel worden alle christenen heiligen genoemd en niet een exclusieve groep.

Geheiligden

In het Grieks wordt de passieve vorm geheiligden gebruikt en op alle plaatsen waar dit woord gebezigd wordt gaat het zeker niet om bijzondere verdiensten van enkele christenen, maar om christenen die uitsluitend door de verdienste van Jezus Christus heilig genoemd worden.

Bovendien heeft de kerk niet de bevoegdheid sommigen heilig te verklaren. Mensen heilig verklaren is Gods privilege!

In het Nieuwe Testament heten allen, die tot de gemeente behoren "heiligen".

De heiligen zijn de burgers van het volk, dat de Heilige heeft uitverkoren, geroepen, gereinigd en tot zijn volk gemaakt heeft. Petrus zegt het zo:"Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie (2 Petrus 2:9)".

Het is een kwalificatie die God aan hen geeft, niet een kwaliteit die zij in zichzelf hebben.

Het is een geschenk, geen prestatie.

Dat wij heiligen genoemd worden is ook geen slaapkussen. We moeten ons nu ook als heiligen gaan gedragen.

Israël was een heilig volk, dat betekent het was het eigendom van de Here God. Het moest steeds meer worden wat het in principe al was.

Een voor God afgezonderd volk. Anders dan de heidense volken. Heiliging is dan ook "het voor-God-zijn-en leven".

In de toekomst gaat dit helemaal in vervulling. Dan zal heel het volk heilig zijn, geheel aan JHVH  toebehoren.

Geen onderdeel van het leven zal dan aan Hem onttrokken worden.

Op de bellen er paarden en op de gewone kookpotten van Jeruzalem zal hetzelfde staan, wat op de gouden plaat van de hogepriesterlijke tulband stond Heiligheid voor JHVH. (Zach. 14:20) of de HEER heilig.